Thứ ba,  24/05/2022

Giải ngân vốn đầu tư công gắn với trách nhiệm người đứng đầu

– Ngày 14/7, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp rà soát tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, đề ra các biện pháp thúc đẩy giải ngân những tháng cuối năm.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp 

Năm 2021, tổng kế hoạch vốn đầu tư công Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Lạng Sơn chưa bao gồm vốn chương trình mục tiêu quốc gia là 2.761 tỷ đồng. Dựa trên nguồn vốn trung ương giao và dự kiến khả năng nguồn thu ngân sách tỉnh, UBND tỉnh đã quyết định giao tổng vốn đầu tư công là 2.911 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 6/2021, các chủ đầu tư đã thực hiện được khối lượng xây lắp đạt 1.562 tỷ đồng.

Về công tác giải ngân, tính đến ngày 9/7/2021, các chủ đầu tư cấp tỉnh và cấp huyện đã giải ngân được 960 tỷ đồng, đạt 34,7% kế hoạch so với nguồn vốn trung ương giao và đạt 32,9% kế hoạch địa phương giao, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020 (6 tháng đầu năm 2020 toàn tỉnh giải ngân đạt 40% kế hoạch vốn).

Thảo luận tại cuộc họp, các đạt biểu nêu một số nguyên nhân giải ngân đạt thấp như: công tác chuẩn bị đầu tư các dự án chậm và vướng mắc về giải phóng mặt bằng; một số chủ đầu tư thiếu tích cực trong việc kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu trong nghiệm thu khối lượng hoàn thành, hoàn thiện hồ sơ thủ tục giải ngân vốn đầu tư.

Về giải pháp thúc đẩy giải ngân trong 6 tháng cuối năm, đại diện các sở, ngành đề nghị các chủ đầu tư cần nêu cao trách nhiệm trong việc giải ngân; hằng tháng, phải có kế hoạch chi tiết giải ngân, rà soát, đánh giá khả năng tiến độ thực hiện đối với từng dự án, từ đó có giải pháp điều hành phù hợp, kịp thời.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc giải ngân nhanh, kịp thời các nguồn vốn đầu tư công năm 2021 sẽ tạo sức lan tỏa rất lớn, góp phần duy trì đà tăng trưởng và thúc đẩy tiêu dùng trong bối cảnh dịch COVID – 19 diễn tiến phức tạp. Tuy nhiên, nhiều chủ đầu tư còn thiếu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, dẫn đến kết quả giải ngân toàn tỉnh đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020.

Về nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2021, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các cơ quan chủ quản phải quán triệt sâu sắc đến các đơn vị được giao chủ đầu tư dự án, phải coi việc giải ngân là nhiệm vụ quan trọng gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; phối hợp với các huyện, thành phố thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng cũng như khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án nằm trong danh mục khởi công mới để thực hiện khởi công trước ngày 31/8/2021.

Đối với các dự án nằm trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, các chủ đầu tư phải hoàn thành chuẩn bị đầu tư trước ngày 30/10/2021. Liên quan đến các dự án sử dụng vốn ODA, các chủ đầu tư phải quyết liệt hơn trong việc triển khai thi công, nghiệm thu giải ngân và đánh giá khả năng giải ngân để điều chỉnh kế hoạch vốn kịp thời; xây dựng kế hoạch giải ngân hằng tháng và có văn bản cam kết với UBND tỉnh trước ngày 25/7/2021 làm căn cứ theo dõi kiểm điểm cuối năm.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát các nguồn vốn để tham mưu điều hòa; tổ chức họp đánh giá tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo tháng để đảm bảo giải ngân đạt và vượt kế hoạch. Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường kiểm tra đôn đốc tình hình thực hiện các dự án và xử lý nghiêm các nhà thầu chây ì, năng lực yếu gây chậm tiến độ các dự án. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện ứng vốn cho các chủ đầu tư để triển khai các công trình xây dựng nông thôn mới kế hoạch năm 2021.

TRANG NINH