Thứ sáu,  20/05/2022

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và ký quy chế phối hợp tuyên truyền với Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh

– Sáng nay (15/7), Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và thực hiện ký quy chế phối hợp tuyên truyền với Báo Lạng Sơn, Đài phát thanh – Truyền hình tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp hội viên tiếp tục được tăng cường, hiệp hội bám sát, tổng hợp và báo cáo những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh tới cấp ủy, chính quyền các cấp để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ.

Các chi hội, doanh nghiệp thành viên cũng làm tốt công tác an sinh xã hội như: ủng hộ kinh phí hoạt động phòng, chống dịch COVID – 19, ủng hộ quỹ vì người nghèo, chăm lo tết cho gia đình chính sách trị giá khoảng 10 tỷ đồng.

Ngoài ra, hiệp hội tích cực tham gia các hoạt động tham mưu xây dựng chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Đặc biệt hiệp hội đang phối hợp với các sở ngành chức năng triển khai nhiệm vụ xác định chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và UBND các huyện thành phố (DDCI) năm 2021…

Trong 6 tháng cuối năm, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh sẽ tập trung hoàn thành khảo sát, xác định chỉ số DDCI; tổ chức các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, tập huấn nâng cao năng lực quản trị cho các doanh nghiệp hội viên và thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh thích ứng với tình hình dịch COVID – 19; tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cũng như kiến nghị với UBND tỉnh có những cơ chế chính sách tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhất là trên các lĩnh vực: giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư…


Lãnh đạo Báo Lạng Sơn và lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền năm 2021

Trong khuôn khổ hội nghị, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức kết nạp 5 hội viên mới và kiện toàn Ban Thường vụ, Ban Chấp hành hiệp hội khóa II, nhiệm kỳ 2018-2023.


Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa và chúc mừng các hội viên mới tham gia Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

Trong chương trình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã ký quy chế phối hợp tuyên truyền với Báo Lạng Sơn và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh. Theo đó, Báo Lạng Sơn và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh sẽ xây dựng chuyên mục tuyên truyền, tập trung nêu gương những doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trong đổi mới, áp dụng khoa học công nghệ để thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo việc làm cho người lao động; tuyên truyền về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nêu gương các doanh nghiệp có nhiều đóng góp vào các hoạt động an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo xây dựng nông thôn mới…

TRANG NINH