Thứ ba,  28/09/2021

Tập huấn triển khai bộ chỉ số DDCI năm 2021

– Ngày 21/7, tại thành phố Lạng Sơn, Hiệp hội Doanh nghiệp (HHDN) tỉnh phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội nghị tập huấn triển khai bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố (DDCI) năm 2021.

Hội nghị nhằm hướng dẫn triển khai đánh giá bộ chỉ số DDCI năm 2021 cho các cán bộ đầu mối của 24 sở, ban, ngành và 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.


Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn triển khai DDCI năm 2021

Tại hội nghị, đại diện VCCI đã tóm tắt kết quả thực hiện bộ chỉ số DDCI năm 2020 của tỉnh . Đồng thời, giới thiệu, thảo luận dự thảo bảng hỏi DDCI Lạng Sơn năm 2021.


Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thông tin về việc triển khai DDCI năm 2021

Qua đó, các đại biểu đã nghiên cứu, thảo luận, kiến nghị để đơn vị tư vấn giải đáp, ghi nhận và bổ sung. Đại diện một số đơn vị điển hình, có điểm chỉ số DDCI cao cũng chia sẻ về kinh nghiệm, cách làm trong những năm qua để các sở, ban, ngành và địa phương khác học tập, làm theo.


Đại biểu tham gia góp ý vào các nội dung của bảng hỏi khảo sát đánh giá chỉ số DDCI năm 2021

Theo kế hoạch triển khai đánh giá DDCI năm 2021, trong tháng 7, các đơn vị sẽ tiếp tục thảo luận để thống nhất nội dung bảng hỏi. Sau đó, gửi bảng hỏi khảo sát tới các doanh nghiệp để thu thập thông tin, phân tích, đánh giá kết quả trước tháng 11 và công bố chỉ số DDCI của tỉnh Lạng Sơn vào cuối năm 2021.

ĐẶNG DŨNG