Thứ bảy,  24/02/2024

Đưa Việt Nam tham gia hiệu quả vào chuỗi cung ứng sản phẩm Halal

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 10/8, Bộ Ngoại giao tổ chức Tọa đàm “Tăng cường hợp tác quốc tế thúc đẩy xây dựng ngành Halal Việt Nam” theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp. Tọa đàm do Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu chủ trì. 

Các đại biểu cho rằng doanh nghiệp Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu trong việc đạt được chứng nhận Halal – chìa khóa để giúp doanh nghiệp tham gia sâu trong chuỗi cung ứng sản phẩm Halal toàn cầu đáp ứng yêu cầu về tôn giáo và an toàn vệ sinh.

Để không bị lỡ nhịp trong tiếp cận thị trường Halal, các đại biểu tán thành chủ trương tăng cường hợp tác quốc tế để thúc đẩy xây dựng định hướng chiến lược cho ngành Halal của Việt Nam. Khoảng 40% các địa phương Việt Nam hiện chưa có sản phẩm xuất khẩu có chứng nhận Halal. Để tháo gỡ khó khăn, thách thức cho doanh nghiệp, cần tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với sản phẩm Halal, sớm chuẩn hóa mô hình chứng nhận Halal cũng như thúc đẩy hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ Halal.

Theo Nhandan