Chủ nhật,  25/02/2024

Agribank Lạng Sơn và Hội Nông dân tỉnh ký kết thỏa thuận triển khai chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

– Chiều 12/8, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Lạng Sơn (Agribank Lạng Sơn) và Hội Nông dân tỉnh tổ chức lễ ký kết thỏa thuận triển khai chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, phát triển dịch vụ thẻ, dịch vụ ngân hàng điện tử của Agribank Lạng Sơn tại địa bàn nông thôn.

Việc ký kết thỏa thuận được triển khai theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. Thỏa thuận giữa Agribank và Hội nông dân nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên, nông dân được vay vốn để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tiêu dùng khi đủ điều kiện vay vốn theo quy định hiện hành.


Lãnh đạo Agribank Lạng Sơn và Lãnh đạo Hội nông dân tỉnh Lạng Sơn ký kết thỏa thuận

Theo đó, 100% Hội nông dân các huyện, thành phố ký kết chương trình phối hợp với Agribank chi nhánh loại II, phòng giao dịch trực thuộc để triển khai thực hiện cho vay các chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; phối hợp đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, chú trọng phát triển dịch vụ thẻ tại thị trường nông nghiệp, nông thôn; đơn giản hóa các thủ tục cho vay đối với các khoản vay tiêu dùng nhỏ lẻ góp phần hạn chế tình trạng “tín dụng đen”; hỗ trợ bà con nông dân tiếp cận và sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử Agribank.

Trong thời gian tới, Agribank Lạng Sơn tiếp tục đảm bảo cân đối đủ nguồn vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn. Đồng thời, phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ hội nông dân các cấp về chính sách tín dụng và các sản phẩm  dịch vụ của Agribank.

MAI LINH