Thứ bảy,  24/02/2024

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

– Sáng nay (24/8), đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về tình hình thực hiện hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn”-Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn).

Theo báo cáo tại buổi làm việc, hợp phần 3 có tổng mức đầu tư gần 379,5 tỷ đồng, trong đó vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) chiếm 89%, vốn đối ứng chiếm 11%. Chủ đầu tư hiện nay là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trước đây là Sở Kế hoạch và Đầu tư, sau đó là Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh).

Về kết quả triển khai hợp phần 3, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã triển khai được một số nội dung như: hoàn thành công tác phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi; hoàn thành báo cáo kế hoạch chiến lược phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp chủ lực tỉnh Lạng Sơn; phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán gói thầu nhà thầu cung cấp dịch vụ chuỗi giá trị nông nghiệp (ARCV); hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ ARVC…

Đối với Sở NN&PTNT, sau khi tiếp nhận dự án vào cuối tháng 6/2021, sở đã triển khai một số nội dung công việc như: thành lập Ban Quản lý dự án; phối hợp với đơn vị tư vấn ARVC làm việc với các sở, ngành lấy số liệu phục vụ công tác rà soát và cấp nhật kế hoạch chiến lược phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp chủ lực tỉnh; xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn danh mục công trình hạ tầng để xin ý kiến nhà tài trợ; làm việc với UBND các huyện có thực hiện hợp phần 3 để triển khai các hạng mục công việc…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở NN&PTNT cùng một số sở, ngành của tỉnh, đơn vị tư vấn đã nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện dự án. Từ đó đề xuất một số giải pháp để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.


Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của Sở NN&PTN, đơn vị tư vấn trong việc tiếp nhận và triển khai thực hiện hợp phần 3. Tuy nhiên, đánh giá chung việc triển khai hợp phần 3 vẫn còn chậm so với yêu cầu của tỉnh.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Sở NN&PTNT phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn để rà soát, cập nhật các vấn đề cần điều chỉnh. Đối với dự án hợp phần 3 chi cho phần hạ tầng khoảng 80%, còn lại hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia chuỗi giá trị, đầu tư các loại giống phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai; trong tháng 9/2021 phải hoàn thành danh mục các dự án đầu tư hạ tầng thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị tư vấn có kế hoạch cụ thể gửi chủ đầu tư cũng như báo cáo UBND tỉnh; các sở, ngành, UBND các huyện tích cực hỗ trợ Sở NN&PTNT triển khai thực hiện hoàn thành dự án.

TÂN AN