Thứ bảy,  18/09/2021

Thành phố Lạng Sơn: Vượt khó thu ngân sách

– Trước những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thành phố Lạng Sơn đã triển khai linh hoạt, đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác thu ngân sách trên địa bàn.

Năm 2021, thành phố Lạng Sơn được tỉnh giao dự toán thu ngân sách 368,54 tỷ đồng, thành phố phấn đấu thu 400 tỷ đồng và là một trong những đơn vị được giao dự toán thu ngân sách cao nhất của tỉnh.

Từ đầu năm 2021 đến nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều cơ sở, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố gặp khó khăn; nhiều trường hợp xin gia hạn, miễn, giảm nộp thuế làm giảm số thu từ khu vực ngoài quốc doanh. Theo số liệu của Chi cục Thuế thành phố Lạng Sơn, từ đầu năm đến hết tháng 8/2021, trên địa bàn thành phố có 94 doanh nghiệp có đơn đề nghị và được gia hạn thời gian nộp thuế với số thuế gần 7,5 tỷ đồng; 5.579 lượt hộ kinh doanh được miễn, giảm thuế với số thuế trên 3,6 tỷ đồng… Dự kiến số thuế miễn, giảm, gia hạn thời gian nộp thuế sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Cán bộ Chi cục Thuế thành phố Lạng Sơn rà soát các khoản thu trên địa bàn

Tác động trực tiếp của dịch COVID-19 là vậy song Chi cục Thuế thành phố Lạng Sơn đã triển khai những giải pháp đồng bộ, linh hoạt để khắc phục khó khăn, từng bước nâng cao hiệu quả công tác thu ngân sách. Ông Ngô Văn Vượng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Lạng Sơn cho biết: Bên cạnh thực hiện nghiêm túc, đúng quy định công tác quản lý thuế (tuyên truyền, hỗ trợ; kê khai; kiểm tra; quản lý nợ thuế), từ đầu năm 2021 đến nay, chi cục còn phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thí điểm hỗ trợ người nộp thuế tại chợ Đông Kinh thực hiện nộp thuế không dùng tiền mặt (chủ yếu thông qua điện thoại thông minh). Từ đó, không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách của mình mà còn tránh tiếp xúc trực tiếp giữa người nộp thuế với các cơ quan liên quan, góp phần vào công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, Chi cục Thuế thành phố Lạng Sơn thường xuyên phối hợp với các cơ quan liên quan để rà soát, khai thác hiệu quả các nguồn thu, chống thất thu ngân sách. Trong đó, thu nợ tiền sử dụng đất là một ví dụ cụ thể.

Để thu được khoản thu này, cơ quan thuế đã phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban liên quan của thành phố, UBND các phường, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến từng trường hợp. Trong đó, vận động hướng đến trước tiên là cán bộ, đảng viên, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, gia đình có điều kiện kinh tế… Từ đó, các trường hợp nợ tiền sử dụng đất hiểu và nhanh chóng thực hiện nộp ngân sách theo đúng quy định. Qua 8 tháng đầu năm 2021, thu nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố được gần 75 tỷ đồng/515 trường hợp. Đến nay, thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố được 128,5 tỷ đồng,  tăng 47,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Cùng với thu tiền sử dụng đất, một số khoản thu, sắc thuế khác đạt cao so với dự toán năm 2021 và tăng so với cùng kỳ như: thuế thu nhập cá nhân, các khoản phí và lệ phí, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tiền thuê đất… Qua đó, góp phần vào kết quả thu ngân sách chung trên địa bàn thành phố. Qua 8 tháng đầu năm 2021, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố Lạng Sơn được trên 305 tỷ đồng, bằng 82,8% dự toán tỉnh giao và tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, từ nay đến cuối năm 2021, Chi cục Thuế thành phố Lạng Sơn tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác quản lý thuế theo chức năng; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong công tác rà soát, khai thác, nuôi dưỡng nguồn thu, tăng cường các biện pháp chống thất thu, quyết tâm vượt khó để thu đạt và vượt dự toán giao.

TÂN AN