Thứ bảy,  18/09/2021

Lạng Sơn có 3 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021

– Theo quyết định số 1997/QĐ-BCT ngày 23/8/2021 của Bộ Công Thương về việc công nhận 200 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (CNNT) cấp quốc gia năm 2021, tỉnh Lạng Sơn có 3 sản phẩm được công nhận.

Các sản phẩm được công nhận bao gồm: hạt macca sấy nứt vỏ của Công ty Cổ phần Macca & Sachi Lạng Sơn (thành phố Lạng Sơn); trà Ô Long của Công ty Cổ phần Chè Thái Bình (huyện Đình Lập); bún ngô của cơ sở sản xuất bún ngô Thuận Anh (huyện Đình Lập).

Để có được kết quả này, các sản phẩm được bình chọn đã được ban giám khảo xem xét, đánh giá, chấm điểm rất gắt gao và đáp ứng được các yếu tố về: nhu cầu thị trường, khả năng phát triển sản xuất, kinh tế – kỹ thuật- xã hội và môi trường; tính văn hóa và thẩm mỹ…


Chè Ô Long của Công ty Cổ phần chè Thái Bình (huyện Đình Lập) là một trong những sản phẩm được bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021

Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia được tổ chức hai năm một lần nhằm lựa chọn các sản phẩm xuất sắc, nổi trội để hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển CNNT. Đồng thời, nhằm thu hút, khuyến khích, tạo động lực cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CNNT tích cực duy trì, đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển sản phẩm có chất lượng cao, tận dụng được tiềm năng, lợi thế của địa phương, giải quyết việc làm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

CẨM HÀ