Thứ bảy,  18/09/2021

Chủ động xây dựng kịch bản phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19

– Hôm nay (14/9), tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và đầu tư công năm 2022 với 25 tỉnh, thành phố vùng trung du, miền núi phía Bắc và đồng bằng Sông Hồng.

Tham dự tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.


Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Lạng Sơn

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 8 tháng năm 2021, mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng tình hình phát triển kinh tế – xã hội các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc và đồng bằng Sông Hồng vẫn đạt được những kết quả khá tích cực.

Cụ thể, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 406 nghìn tỷ đồng; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 6,9 tỷ USD; thành lập mới 30.360 doanh nghiệp… Nhiều địa phương đã ứng phó và thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Công tác lập quy hoạch cấp tỉnh được các địa phương tập trung xây dựng, cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra.

Đối với tình hình thực hiện đầu tư xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng năm 2021, nhìn chung tiến độ thực hiện chậm, kết quả giải ngân vốn đạt thấp. Riêng đối với các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc hiện mới giải ngân đạt 41,9% kế hoạch vốn giao, trong đó, vốn ODA đến hết 31/8/2021 mới giải ngân đạt 7,32% kế hoạch, vốn ngân sách trung ương đạt 31,13% và vốn cân đối ngân sách địa phương đạt 60,65%.

Thảo luận tìm giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và đầu tư công năm 2021, các địa phương đã tập trung chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp điều hành trong trạng thái bình thường mới như: tập trung làm tốt công tác phân tích tình hình, dự báo; thúc đẩy phân cấp, đổi mới trong cơ chế điều hành; đẩy nhanh công tác quy hoạch; xây dựng các kịch bản tăng trưởng phù hợp với thực tế; cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng có tính liên kết vùng cao…

Các địa phương cũng kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm tham mưu giải pháp tháo gỡ khó khăn về thể chế trong thực hiện các dự án liên kết vùng; xây dựng cơ chế, chính sách phát triển vùng; giao sớm kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương, nhất là các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư biểu dương các tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong phòng, chống dịch và điều hành phát triển kinh tế – xã hội.

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm, bộ trưởng đề nghị các địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, hoàn thành các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội năm 2021 gắn với hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, duy trì sản xuất, không để đứt gãy chuỗi cung ứng cung cầu; đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trọng điểm, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công để tạo điều kiện duy trì tăng trưởng. Đồng thời thực hiện tốt, kịp thời các chính sách an sinh xã hội hỗ trợ người lao động do ảnh hưởng của dịch COVID -19.

Các địa phương bám sát Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 để xây dựng kế hoạch. Trong đó, cần phân tích toàn diện kết quả, hạn chế trong thực hiện kế hoạch năm 2021, dự báo sát đúng tình hình để xây dựng kế hoạch kịch bản phát triển kinh tế – xã hội phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Bên cạnh đó, các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch tỉnh, đảm bảo chất lượng. Đồng thời mỗi địa phương cần xây dựng kế hoạch, kịch bản phục hồi kinh tế, tranh thủ cơ hội, xu thế mới để phát triển sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát.

TRANG NINH