Thứ hai,  30/01/2023

Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đối với 14 sản phẩm

– Sáng nay (27/9), Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm) tỉnh tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (đợt 2) năm 2021.


Ông Lý Việt Hưng, Giám đốc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh phát biểu tại hội nghị

Trong đợt đánh giá này, có 14 sản phẩm thuộc 4 huyện, thành phố (Cao Lộc, Chi Lăng, Văn Lãng, thành phố Lạng Sơn) gửi hồ sơ đề nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn.

Tại hội nghị đánh giá, các thành viên hội đồng đã thảo luận, xem xét, góp ý hồ sơ cho các sản phẩm với những nội dung như: tên thương hiệu, mẫu mã bao bì, các thông tin trên bao bì sản phẩm… Các chủ thể có sản phẩm tham gia đánh giá đã làm rõ, bổ sung các tiêu chí chưa đạt. Sau đó, hội đồng thảo luận, chấm điểm sản phẩm theo các tiêu chí quy định.


Các thành viên hội đồng thẩm định sản phẩm tại hội nghị

Việc đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được các thành viên Hội đồng thực hiện nghiêm túc, chính xác, đúng với chất lượng và yêu cầu đề ra. Hội đồng đã thống nhất chấm điểm và xếp hạng 14 sản phẩm đạt 3 sao và 4 sao.

Trong đó, 2 sản phẩm xếp hạng 4 sao gồm: Na Chi Lăng (xã Y Tịch, huyện Chi Lăng), Hồng vành khuyên Hoàng Việt (huyện Văn Lãng); 12 sản phẩm xếp hạng 3 sao, gồm: lạp sườn xông khói ăn liền Bích Trâm, lạp sườn tươi Bích Trâm, lạp sườn Đồng Mỏ, Na Đồng Bành, măng ớt Hải Yêu (huyện Chi Lăng); bánh dày truyền thống Mai Pha, bánh ngải truyền thống Mai Pha, hạt dẻ An Sơn (thành phố Lạng Sơn); hồng không hạt Bảo Lâm (huyện Cao Lộc); dầu lạc Linh Khôi, gạo Nhật, lạp sườn Phong Liên (huyện Văn Lãng).

Sau hội nghị, các chủ thể tiếp tục bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của hội đồng. Trên cơ sở đó, hội đồng sẽ hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh để cấp chứng nhận OCOP cho các sản phẩm này.

HỒ DUNG