Theo ông Phạm Quang Toàn, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Tổng cục Thuế), giai đoạn từ tháng 11-2021 đến tháng 3-2022, Tổng cục Thuế sẽ triển khai phần mềm quản lý HĐĐT trên hạ tầng kỹ thuật hiện có. Đồng thời bổ sung, nâng cấp hạ tầng cho hệ thống HĐĐT vào tháng 4-2022. “Đến nay Tổng cục Thuế đã thực hiện rà soát, sắp xếp để tận dụng tối đa hạ tầng kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, xây dựng các thông số và hoàn thành việc cài đặt hạ tầng kỹ thuật sẵn sàng cho việc triển khai phần mềm quản lý HĐĐT trong thời gian tới cho 6 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Bình Định, Phú Thọ, Hải Phòng”, ông Toàn chia sẻ.

Tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất cho doanh nghiệp
Cán bộ thuế tại Chi cục Thuế TP Hải Dương kiểm tra dữ liệu hóa đơn điện tử (ảnh chụp trước khi có dịch). 

Hầu hết các doanh nghiệp đều đánh giá, việc sử dụng HĐĐT sẽ giúp giảm những chi phí liên quan đến in hóa đơn, gửi bưu điện, bảo quản, lưu trữ… so với sử dụng hóa đơn giấy. Từ đó, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; thuận tiện cho việc hạch toán kế toán, đối chiếu dữ liệu và giảm rủi ro mất, cháy hóa đơn và các khoản phạt liên quan. Đồng thời, việc lập và gửi HĐĐT cho khách hàng được thực hiện nhanh chóng thông qua các phương tiện điện tử mà không mất thời gian như gửi hóa đơn giấy qua đường bưu điện hoặc dịch vụ vận chuyển.

Ông Hà Văn Trường, Cục trưởng Cục Thuế TP Hải Phòng cho biết, đến ngày 31-8-2021 trên địa bàn có 71,12% số doanh nghiệp đang sử dụng HĐĐT. Để triển khai HĐĐT theo quyết định của Bộ Tài chính, Cục Thuế TP Hải Phòng sẽ thực hiện tuyên truyền, báo cáo UBND tỉnh để thành lập ban chỉ đạo triển khai thực hiện. Đồng thời, Cục Thuế TP Hải Phòng cũng kiến nghị Tổng cục Thuế có hướng dẫn cụ thể với các trường hợp đang sử dụng HĐĐT; hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, ban hành các tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp cung cấp phần mềm HĐĐT…

Ông Nguyễn Đẩu, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định cho hay, do đến thời điểm này đã có 85% doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký sử dụng HĐĐT nên chúng tôi cam kết đến ngày 31-12-2021 đạt 100% doanh nghiệp đăng ký áp dụng HĐĐT. Với doanh nghiệp thì việc áp dụng HĐĐT có thể thực hiện dễ dàng, tuy nhiên với các hộ nộp thuế theo phương pháp kê khai thì việc chuyển sang sử dụng HĐĐT sẽ khó khăn hơn. Cục Thuế tỉnh Bình Định sẽ có kế hoạch riêng đối với đối tượng này để bảo đảm đạt mục tiêu đề ra.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn nhấn mạnh, việc triển khai HĐĐT là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu của ngành thuế từ nay đến cuối năm 2021. Do đó, yêu cầu lãnh đạo 6 cục thuế ở các tỉnh, thành phố nêu trên khi triển khai HĐĐT đợt này ngoài nhiệm vụ thu ngân sách thì phải tập trung mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp bảo đảm hiệu quả.