Thứ sáu,  15/10/2021

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10: Khẩn trương hoàn thiện kế hoạch nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu Chi Ma

– Chiều 12/10, UBND tỉnh tiếp tục họp phiên thường kỳ tháng 10 để thảo luận quyết định 6 nội dung quan trọng. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Phiên họp đã tập trung nghe và cho ý kiến vào nội dung dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án thí điểm nhập khẩu dược liệu qua Cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình. Đối với nội dung này, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề như: công tác kiểm nghiệm, đảm bảo an toàn các mẫu dược liệu được nhập khẩu; kiểm soát chặt chẽ sản phẩm ngay tại khu vực cửa khẩu; chống buôn lậu, gian lận thương mại; rà soát các điều kiện về hạ tầng để thu hút, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp…


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại phiên họp. Đồng thời bổ sung thêm một số nội dung liên quan đến tiêu đề dự thảo kế hoạch.

Đồng chí yêu cầu: Dự thảo cần nhấn mạnh thêm một số nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền, kết nối, kêu gọi các doanh nghiệp nhập khẩu dược liệu qua địa bàn, mở tờ khai chặt chẽ; các doanh nghiệp phải thực hiện đúng quy trình nhập khẩu dược liệu được cơ quan có thẩm quyền ban hành; những hỗ trợ, chính sách ưu đãi thu hút doanh nghiệp tham gia nhập khẩu dược liệu qua địa bàn….Trên cơ sở đó, cơ quan soạn thảo khẩn trương hoàn thiện dự thảo kế hoạch để trình UBND tỉnh ban hành tổ chức thực hiện.

Một nội dung quan trọng khác được trình tại phiên họp là dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả công tác đối ngoại năm 2021, chương trình hoạt động đối ngoại của tỉnh năm 2022. Sau khi nghe nội dung dự thảo và ý kiến thảo luận tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo bổ sung thêm một số nội dung vào dự thảo như: triển khai quy hoạch mở rộng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới; công tác phối hợp với cơ quan chức năng của Trung Quốc trong phòng, chống dịch COVID-19 và giải quyết vướng mắc để đẩy mạnh thông quan hàng hóa; bổ sung nhiệm vụ năm 2022 về nội dung triển khai thực hiện thí điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu Chi Ma; triển khai quy trình thông quan xuất, nhập khẩu hàng hóa qua nền tảng cửa khẩu số…

Phiên họp cũng đã thảo luận, cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng khác gồm: dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về mức thu phí bình tuyển, công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm; dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 112/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013 của HĐND tỉnh về định hướng nội dung hương ước, quy ước của thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh; dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thưởng đối với tập thể, cá nhân lập thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực, châu lục, quốc tế trên địa bàn tỉnh; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý trật tự xây dựng, phân cấp quản lý trật tự xây dựng, phân cấp tiếp nhận thông báo khởi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

Đối với những nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, trên cơ sở các ý kiến tại phiên họp, cơ quan soạn thảo tiếp thu để bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện các dự thảo đúng thời gian quy định.

TÂN AN