Thứ hai,  23/05/2022

Quyết liệt thu hồi nợ thuế nội địa

– Từ đầu năm 2021 đến nay, việc triển khai thu hồi nợ thuế nội địa trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Có được kết quả đó, bên cạnh sự chủ động của đơn vị, ngành thuế còn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để nâng cao hiệu quả công tác thu hồi nợ thuế.

Từ đầu năm 2021 đến nay, ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến hoạt động của một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể gặp khó khăn, từ đó tác động đến kết quả thu ngân sách chung trên địa bàn tỉnh (số tiền gia hạn, miễm, giảm thuế trên địa bàn tỉnh năm 2021 khoảng 100 tỷ đồng). Trước thực tế đó, việc tập trung thu hồi nợ thuế được coi là một trong những giải pháp tháo gỡ khó khăn, giảm hụt thu.

Cán bộ Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, Cục Thuế tỉnh rà soát các khoản nợ thuế

Ngay từ đầu năm, công tác quản lý, thu hồi nợ thuế được cơ quan thuế triển khai đồng bộ, quyết liệt. Tháng 1/2021, Cục Thuế đã thành lập ban chỉ đạo, tổ triển khai công tác xử lý nợ thuế để tổ chức xử lý nợ thuế, xây dựng phương án thu hồi nợ thuế, xử lý nợ đọng thuế… Đồng thời, tập trung đôn đốc thu hồi nợ thuế bằng hình thức phát thông báo bằng văn bản (hơn 37.000 lượt thông báo), qua điện thoại, các phương tiện thông tin đại chúng, gửi giấy mời lên làm việc tại cơ quan thuế; giao chỉ tiêu thu nợ, xử lý tiền nợ thuế cho từng công chức…

Bên cạnh sự chủ động triển khai các giải pháp quản lý nội ngành, ngành thuế còn chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để nâng cao hiệu quả công tác thu hồi nợ thuế. Trong đó, nổi bật là sự phối hợp giữa Cục Thuế tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ông Chu Văn Thạch, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Bên cạnh thực hiện nghiêm túc các nội dung trong quy chế phối hợp trao đổi thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân giữa Cục Thuế tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường (ký tháng 7/2019 và ký lại tháng 10/2021), hằng năm, đơn vị còn mời các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài nguyên môi trường lên làm việc để tháo gỡ khó khăn, đồng thời cũng kết hợp lồng ghép tuyên truyền, đôn đốc các trường hợp nợ thuế (chủ yếu là tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thuê đất) thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách của mình. Qua 9 tháng đầu năm 2021, riêng thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh được gần 38 tỷ đồng.

Với sự chủ động của cơ quan thuế và sự phối hợp của các cơ quan liên quan, việc triển khai thu nợ thuế trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Qua 9 tháng đầu năm 2021, tổng số tiền nợ thuế thu được trên địa bàn tỉnh là 388,5 tỷ đồng (tăng hơn 100 tỷ đồng so với kết quả thu nợ 9 tháng đầu năm 2020).

Số nợ thuế thu được nhiều, tuy nhiên, số thuế nợ hiện vẫn còn 255 tỷ đồng, trong đó, nợ có khả năng thu là 207,3 tỷ đồng, nợ đang xử lý là 4,7 tỷ đồng, nợ khó thu là 5 tỷ đồng và nợ đang chờ điều chỉnh là 38 tỷ đồng.

Ông Lê Minh Hồng, Trưởng Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, Cục Thuế tỉnh cho biết: Để hoàn thành nhiệm vụ giảm số tiền nợ thuế xuống dưới 5% tổng thu ngân sách, thời gian tới, ngành thuế sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo quy định. Trước mắt tập trung vào những trường hợp nợ thuế, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản có số nợ lớn, kéo dài (qua rà soát có 24 doanh nghiệp với số nợ gần 83,5 tỷ đồng)…Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan rà soát, đôn đốc, thu hồi tiền nợ thuế; hoàn thiện hồ sơ về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách; công khai thông tin các trường hợp người nộp thuế cố tình chây ì, dây dưa nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Qua 9 tháng đầu năm 2021, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh được 2.208 tỷ đồng, đạt 93% dự toán UBND tỉnh giao, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2020. Với những kết quả đã đạt được trong 9 tháng đầu năm và những giải pháp cụ thể trong thời gian tới, hy vọng rằng năm 2021, ngành thuế sẽ hoàn thành nhiệm vụ thu nợ thuế. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn

TÂN AN