Thứ tư,  29/03/2023

Hơn 1,9 tỷ đồng được huy động tại Ngày hội thanh niên gửi tiền tiết kiệm


Thanh niên trên địa bàn thành phố Lạng Sơn gửi tiền tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

– Sáng nay (27/4), Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức Ngày hội thanh niên gửi tiền tiết kiệm – Chung tay vì người nghèo và hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp. Ngày hội được kết nối với 11 điểm cầu tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tính đến nay, tổng dư nợ ủy thác của tổ chức đoàn đạt trên 703 tỷ đồng, với 13.523 hộ vay, trong đó chủ yếu là vón vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Sự hỗ trợ từ Ngân hàng chính sách xã hội đã giúp thanh niên có vốn đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng; hỗ trợ các gia đình có nhu cầu vay vốn điều kiện làm ăn, phát triển kinh tế.…

Nhằm đẩy mạnh công tác ủy thác vay vốn do Đoàn Thanh niên quản lý, giúp đoàn viên, thanh niên có thêm nguồn vốn sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, lập nghiệp, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng, tại ngày hội, lãnh đạo Tỉnh đoàn đã phát động Ngày hội thanh niên gửi tiền tiết kiệm – Chung tay vì người nghèo và hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp.

Tham gia gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội, các cá nhân được hưởng mức lãi suất tương đương với các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh, được nhà nước đảm bảo khả năng thanh toán.

Ngay trong ngày đầu tiên phát động đã có trên 150 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh đăng ký gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền trên 1,9 tỷ đồng.


Thanh niên trên địa bàn thành phố Lạng Sơn gửi tiền tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

Ngày hội thanh niên Gửi tiền tiết kiệm – Chung tay vì người nghèo và hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp được phát động từ ngày 27/4/2022 đến hết tháng 12/2022.

HOÀNG VƯƠNG - KIM HUYÊN