Thứ năm,  30/03/2023

Giải ngân 20 triệu đồng chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến

– Hôm nay 29/4, Hội sở tỉnh Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh giải ngân cho vay chương trình Học sinh sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến theo Nghị quyết 11/NQ-CP, ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Cán bộ NHCSXH tỉnh giải ngân vốn vay cho khách hàng

Theo đó, gia đình ông Phùng Xuân Hạnh, khối Đại Thắng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn là hộ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 (vợ tử vong do dịch COVID-19). Gia đình ông Hạnh đã được NHCSXH hỗ trợ vay 20 triệu đồng, lãi suất 1,2%/năm, thời hạn vay tối đa 36 tháng, giúp ông có điều kiện mua thiết bị máy vi tính phục vụ cho 2 con học tập, giảm bớt khó khăn cho gia đình.

Đây là trường hợp đầu tiên trên địa bàn thành phố được giải ngân món vay chương trình cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Trong thời gian tới, Chi nhánh sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức hội nhận uỷ thác và các đơn vị có liên quan triển khai cho vay, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của các đối tượng thụ hưởng, triển khai có hiệu quả nghị quyết của Chính phủ vào cuộc sống.

KIM HUYÊN