Thứ sáu,  31/03/2023

Tổng kết công tác tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

– Sáng nay (29/4), Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Dự hội nghị có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Lạng Sơn.

Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 được tiến hành trong bối cảnh yêu cầu thông tin thống kê ngày càng cao với mức độ phân tổ chi tiết hơn. Các thông tin thu thập từ cuộc điều tra nhằm phục vụ cho nhu cầu quản lý, hoạch định các chiến lược phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, góp phần đánh giá cơ cấu, quy mô nền kinh tế của tỉnh.

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 phát biểu tại hội nghị

Năm 2021, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã khiến công tác điều tra gặp phải nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo Trung ương và cấp uỷ, chính quyền địa phương cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan, những khó khăn đã dần được tháo gỡ. Qua đó, góp phần đảm bảo tiến độ, tính chính xác của thông tin thu thập.

Theo báo cáo tổng điều tra kinh tế năm 2021, toàn tỉnh có 33.292 đơn vị kinh tế, sự nghiệp, hiệp hội và tôn giáo, tín ngưỡng. Chia theo loại hình đơn vị kinh tế có 32.320 đơn vị, chiếm 97,8%.

So sánh với thời điểm diễn ra cuộc tổng điều tra kinh tế gần đây nhất vào năm 2016, số lượng các đơn vị trên địa bàn tỉnh vào năm 2021 tăng đối với hầu hết các khối đơn vị. Cụ thể như sau: 1.648 doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh (tăng 565 doanh nghiệp), 89 hợp tác xã (tăng 26 hợp tác xã); 30.583 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản (giảm 371 cơ sở); 787 đơn vị sự nghiệp, 91 hiệp hội; 94 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng (tăng 17,5%).

Số lượng lao động làm việc tại các đơn vị kinh tế, sự nghiệp, hiệp hội và tôn giáo, tín ngưỡng là 94.327 người. Trong đó, số lao động chia theo loại hình trong đơn vị kinh tế có 67.013 người, chiếm 71,04%; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội có 26.895 người, chiếm 28,51%; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng có 419 người, chiếm 0,44%. Mặc dù số lượng đơn vị tăng so với năm 2016 nhưng tổng số lao động làm việc trong các đơn vị đều giảm.

Các cá nhân, tập thể được nhận bằng khen do có đóng góp tích cực trong công tác điều tra 

Đối với điều tra cơ sở hành chính năm 2021, đây là lần đầu tiên Sở Nội vụ tổ chức triển khai thực hiện. Do đó, sở đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng linh hoạt phương pháp thu thập thông tin trong công tác điều tra theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Đến ngày 28/4/2021, công tác thu thập thông tin đã hoàn thành với 519/519 cơ sở. Theo thông tin từ đầu mối phối hợp của Ban Chỉ đạo Trung ương, Lạng Sơn là 1 trong 10 tỉnh trên phạm vi toàn quốc hoàn thành việc duyệt gửi phiếu về Trung ương tính đến thời điểm trên.

Tại hội nghị, đại diện các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan đã nêu một số ý kiến, tham luận liên quan đến cuộc tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, rút ra những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 đánh giá cao sự nỗ lực của các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan.

Nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa của thông tin thu thập từ cuộc tổng điều tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Cục Thống kê và Sở Nội vụ tiếp tục hoàn thiện các khâu còn lại theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương; tổ chức biên soạn các ấn phẩm về tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính.

Đồng thời, ngành thống kê tiếp tục cung cấp kịp thời các thông tin thống kê, phân tích, dự báo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành và thu thập thông tin các cuộc điều tra, tổng điều tra; tích cực phối hợp với các địa phương và các đơn vị liên quan trong việc tính toán các chỉ tiêu về tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, đảm bảo thông tin chính xác, đầy đủ. Từ đó, tiến tới kết nối chia sẻ dữ liệu trong xã hội thông qua trục liên thông quốc gia, đẩy mạnh cải cách hành chính.

Trong khuôn khổ hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện tổng điều tra.

GIA KHÁNH