Thứ bảy,  25/03/2023

Khó khăn trong giải thể các hợp tác xã ngừng hoạt động

– Từ tháng 9/2021 trở lại đây, mặc dù từ trung ương đến tỉnh đã có sự chỉ đạo sát sao về việc giải thể các hợp tác xã (HTX) ngừng hoạt động song việc giải thể các HTX này trên địa bàn tỉnh còn rất chậm.

Ngày 14/9/2021, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Văn bản số 6447/VPCP-NN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX về tình hình HTX không hoạt động, khó khăn trong giải thể, chưa đăng ký và tổ chức lại theo Luật HTX năm 2012. Trong đó, chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cân đối, bố trí nguồn lực và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ trong việc đăng ký, tổ chức lại HTX theo quy định của Luật HTX năm 2012; giải thể dứt điểm các HTX không còn hoạt động trong giai đoạn 2021 – 2023. Ngay sau đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản hướng dẫn thực hiện nội dung này.

HTX Yên Thành, xã Yên Phúc, huyện Văn Quan đã ngừng hoạt động nhưng chưa tiến hành giải thể theo quy định

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, ngày 11/10/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh có Văn bản số 1757/SKHĐT-ĐKKD về việc hướng dẫn xử lý HTX không hoạt động, khó khăn trong giải thể, chưa đăng ký và tổ chức lại theo Luật HTX năm 2012. Cùng với đó, Liên minh HTX tỉnh các cơ quan liên quan cũng chủ động trong việc rà soát, tuyên truyền các HTX ngừng hoạt động tiến hành giải thể đúng quy định.

Mặc dù đã có sự chỉ đạo cũng như hướng dẫn cụ thể về việc giải thể các HTX ngừng hoạt động nhưng việc tiến hành giải thể các HTX ngừng hoạt động trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Việc giải thể các HTX ngừng hoạt động trên địa bàn huyện Hữu Lũng là một ví dụ.

Bà Nguyễn Thị Thảo, Phó Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Hữu Lũng cho biết: Trên địa bàn huyện hiện có 5 HTX ngừng hoạt động nằm trong diện phải giải thể (các HTX này ngừng hoạt động từ 2 đến 6 năm). Ngay từ cuối năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, phòng đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn nơi có HTX ngừng hoạt động để hướng dẫn, đôn đốc các HTX thực hiện giải thể theo quy định. Tuy nhiên, trong số các HTX nằm trong diện giải thể, có HTX ngừng hoạt động nhưng không muốn giải thể như HTX nông nghiệp Tân Mỹ; có HTX có người đại diện đã qua đời; một số HTX khác còn nợ thuế hoặc chưa tiến hành chấm dứt mã số thuế… Từ đó, dẫn tới việc giải thể của các HTX này còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Tương tự Hữu Lũng, trên địa bàn thành phố Lạng Sơn hiện có 9 HTX ngừng hoạt động nằm trong diện giải thể.  Trong số 9 HTX ngừng hoạt động này, cơ quan chức năng không thể liên lạc được với đại diện của các HTX. Bên cạnh đó, một số HTX khác gặp phải vướng mắc liên quan đến kinh phí giải thể; nghĩa vụ tài chính…

Cùng với 2 huyện, thành phố kể trên, việc triển khai giải thể các HTX ngừng hoạt động tại các huyện khác trên địa bàn tỉnh còn diễn ra khá chậm. Số HTX ngừng hoạt động đã tiến hành giải thể thấp hơn rất nhiều so với số HTX ngừng hoạt động. Cụ thể, đến tháng 9/2021, trên địa bàn tỉnh có 30 HTX ngừng hoạt động chưa tiến hành giải thể thì đến hết tháng 4/2022, toàn tỉnh có 61 HTX ngừng hoạt động. Trong 4 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh mới tiến hành giải thể được 2 HTX và hiện nay, các huyện tiếp tục hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ để giải thể các HTX theo quy định.

Nhìn vào kết quả trên có thể thấy, số HTX ngừng hoạt động tiếp tục tăng, trong khi việc giải thể các HTX ngừng hoạt động lại rất chậm. Chính vì vậy, để đảm bảo tiến độ giải thể các HTX ngừng hoạt động theo quy định, các cấp,  ngành liên quan cần tiếp tục có sự quan tâm chỉ đạo sát sao, hướng dẫn cụ thể, quyết liệt hơn nữa trong việc giải thể các HTX ngừng hoạt động. Bên cạnh đó, các HTX ngừng hoạt động, không còn khả năng củng cố lại hoạt động cần có sự phối hợp với các cơ quan chuyên môn để thực hiện các bước giải thể theo đúng quy định

TÂN AN