Thứ ba,  24/05/2022

Bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, phát triển hợp tác xã


Đại diện HTX thủy sản Lê Hồng Phong, huyện Bắc Sơn phát biểu ý kiến tại hội nghị

– Ngày 13/5, Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả Kinh tế tập thể (KTTT) tỉnh tổ chức hội nghị nắm bắt tình hình hoạt động, khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ban ngành, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và đại diện 30 HTX trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, tính đến ngày 30/4/2022, trên địa bàn tỉnh có 419 HTX. Trong đó có 360 HTX đang hoạt động, 54 HTX tạm dừng hoạt động, 5 HTX giải thể; trong 4 tháng đầu năm 2022 có 16 HTX thành lập mới, đạt 40% kế hoạch. Các HTX hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp.

Về tình hình hoạt động, đa số các HTX trên địa bàn tỉnh đều có quy mô nhỏ, vốn tài sản chung ít. Trong thời gian qua, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến cho hoạt động của nhiều HTX thêm khó khăn. Thu nhập bình quân của người lao động trong HTX đạt 3-4,5 triệu đồng/người/tháng. Trong 4 tháng đầu năm 2022, các HTX đóng góp cho ngân sách Nhà nước tỉnh được khoang 2,8 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Đối với việc triển khai các chính sách hỗ trợ các HTX, qua 4 tháng đầu năm 2022, các cơ quan liên quan đã hỗ trợ thành lập mới cho 3 HTX; xúc tiến thương mại mở rộng thị trường cho 13 HTX; hỗ trợ lãi suất tín dụng cho 1 HTX…Tổng kinh phí hỗ trợ 505 triệu đồng.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo tổng hợp kết quả trả lời kiến nghị của các HTX năm 2022. Theo đó đã có 145 HTX gửi kiến nghị, trong đó 88 kiến nghị thuộc lĩnh vực ngân hàng; 23 kiến nghị thuộc lĩnh vực nông nghiệp; 9 kiến nghị thuộc lĩnh vực công thương; 5 kiến nghị thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ; 2 kiến nghị thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; 2 kiến nghị thuộc lĩnh vực thuế; 6 kiến nghị thuộc trách nhiệm giải quyết của Liên minh HTX; 10 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện.

Tại hội nghị, đại diện 13 HTX trên địa bàn tỉnh đã có ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động như: chưa tiếp cận được chính sách hỗ trợ thành lập mới HTX; thiếu mặt bằng, thiếu vốn để mở rộng phát triển sản xuất; hạ tầng giao thông ở một số nơi còn khó khăn; chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế, chưa đồng đều; chưa áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất…

Đại diện một số sở, ngành đã giải đáp, làm rõ các kiến nghị của các HTX cũng như đưa ra những giải pháp để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các HTX trong thời gian tới.


Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, để thúc đẩy KTTT, HTX phát triển, thời gian tới các cấp, ngành liên quan cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về KTTT; tiếp tục rà soát, xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX; tiếp tục thực hiện quyết liệt các chương trình, kế hoạch thúc đẩy phát KTTT của tỉnh…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị, đối với những kiến nghị về khó khăn, vướng mắc giao cơ quan chuyên môn giải quyết theo thẩm quyền; tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức kiểm tra tình hình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển KTTT tại các huyện, thành phố.

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố cần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách có liên quan đến phát triển KTTT, HTX. Liên minh HTX tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền các chính sách về phát triển KTTT; tuyên truyền, vận động thành lập mới HTX, chú trọng chất lượng và đảm bảo nguyên tắc của Luật HTX năm 2012; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý chủ chốt HTX.

Các HTX cần có kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, vận dụng sáng tạo khoa học công nghệ; huy động mọi nguồn lực hợp pháp để phát triển, tạo ra sự cạnh tranh gắn với mở rộng thị trường; tăng cường các mô hình liên doanh, liên kết và nâng cao trình độ năng lực quản lý, vận hành; đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh, hiệu quả KTTT, HTX; phát huy vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bảo vệ lợi ích thành viên trong HTX; vận động HTX thu hút thêm thành viên mới.

TÂN AN