Thứ năm,  30/06/2022

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

– Tính đến giữa tháng 5/2022, kết quả giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh ước đạt 16% kế hoạch, thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm 2021 (cùng kỳ năm 2021 toàn tỉnh giải ngân đạt 23,9%). Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, các đơn vị đang thực hiện đồng bộ các giải pháp như: đánh giá kết quả giải ngân hằng tháng, thúc đẩy giải phóng mặt bằng, khẩn trương nghiệm thu khối lượng hoàn thành…

Tìm hiểu thực tế tại một số chủ đầu tư cũng như tại hiện trường các dự án chuyển tiếp cho thấy, có nhiều công trình khối lượng thi công đạt khá nhưng việc hoàn thiện thủ tục để thực hiện thanh quyết toán tại kho bạc rất hạn chế. Tính đến hết tháng 4/2022, khối lượng hoàn thành của các công trình dự án ước đạt 550 tỷ đồng nhưng số hồ sơ gửi kho bạc để thực hiện thanh quyết toán chỉ đạt 31 tỷ đồng.

Nhà thầu triển khai thi công hạng mục cầu thuộc dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 4B đoạn km 3 đến km 18

Bên cạnh đó, một số nhà thầu chưa tập trung nhân lực, thiết bị để tổ chức thi công tại hiện trường trong những tháng đầu năm, dẫn đến khối lượng thực hiện đạt thấp. Cụ thể như dự án cải tạo nâng cấp đường Hoa Thám – Quý Hoà – Vĩnh Yên, đường giao thông Tân Văn – Bình La, huyện Bình Gia. Một số dự án hạ tầng giao thông trọng điểm khác, việc triển khai thi công gặp khó khăn do giải phóng mặt bằng không liền khoảnh như dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 4B đoạn  km 3 đến km 18.

Đối với các dự án khởi công mới, một số dự án việc hoàn thiện hồ sơ thủ tục chậm và đang thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định, vì vậy, cũng không thể giải ngân đúng kế hoạch vốn đã giao. Một số dự án vướng quy hoạch hoặc phải tìm địa điểm xây dựng mới dẫn đến chưa được phê duyệt đầu tư công trình cũng ảnh hưởng đến việc triển khai dự án. Cụ thể như dự án kè bờ phải sông Kỳ Cùng thành phố Lạng Sơn đoạn từ Trường THPT chuyên Chu Văn An đến cầu 17/10; dự án trụ sở Ban Quản lý rừng đặc dụng Mẫu Sơn, dự án đầu tư trang thiết bị quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường.

Trước thực tế tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn  số 539/UBND-KT ngày 18/5/2022 về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 để đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm. Theo đó, đối với 16 dự án đã hoàn thành trước ngày 31/12/2021 sử dụng vốn cân đối ngân sách địa phương, đến nay chưa giải ngân phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục, mục tiêu đến ngày 30/6/2022, hoàn thành giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn giao. Riêng các nhóm dự án chuyển tiếp và khởi công mới, các chủ đầu tư tập trung chỉ đạo các nhà thầu huy động phương tiện, thiết bị để đẩy nhanh thi công và thực hiện khởi công trong tháng 6/2022. Phấn đấu đến ngày 30/9/2022, phải giải ngân đạt 60% kế hoạch vốn giao đối với các dự án chuyển tiếp và 30% kế hoạch vốn đối với các dự án khởi công mới.

Bà Hứa Thị Hằng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Liên quan đến trách nhiệm của sở trong việc đôn đốc các chủ đầu tư và thực hiện giải ngân cũng như rà soát điều chỉnh kế hoạch chi tiết thực hiện các dự án, hằng tháng, sở duy trì họp với các chủ đầu tư có tiến độ giải ngân thấp để tìm hiểu nguyên nhân và giải pháp thúc đẩy giải ngân. Trong trường hợp các chủ đầu tư không thể giải ngân được sở sẽ tham mưu cho UBND tỉnh điều chuyển vốn cho các dự án khác có kết quả giải ngân tốt.

Liên quan đến trách nhiệm của các chủ đầu tư được giao kế hoạch vốn thực hiện các dự án đầu tư công, nhiều đơn vị cũng đang rà soát lại tình hình thực hiện các dự án và có giải pháp để cải thiện công tác giải ngân vốn đầu tư công. Theo đó, các chủ đầu tư đã xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án với từng mốc thời gian cụ thể, nhất là các dự án trọng điểm và phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tạo đà đẩy nhanh thi công xây dựng các hạng mục. Tính đến giữa tháng 5/2022, đã có 23 chủ đầu tư cấp tỉnh và 11 chủ đầu tư cấp huyện, thành phố đã lập kế hoạch chi tiết và giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2022 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh theo dõi.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông cho biết: Đối với các dự án chuyển tiếp, việc giải ngân của ban cơ bản đáp ứng được yêu cầu tiến độ nhưng lo nhất là nguồn vốn cho các dự án khởi công mới, bởi chỉ riêng hai công trình nút giao cụm công nghiệp Hữu Lũng và dự án đường Tân Tri-  Nghinh Tường, huyện Bắc Sơn kế hoạch vốn là hơn 100 tỷ đồng vẫn chưa thể giải ngân do đang thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu. Do đó, ban đang tập trung cao độ để thúc đẩy tiến độ các dự án khởi công mới như: hoàn thiện thủ tục theo quy định, phối hợp với chính quyền các huyện triển khai trích đo các thửa đất để thực hiện giải phóng mặt bằng. Ban phấn đấu các dự án khởi công mới đến ngày 30/9/2022, phải giải ngân đạt ít nhất 40% kế hoạch vốn được giao và trong năm 2022, phải hoàn thành giải ngân 85% kế hoạch đối với các dự án khởi công mới.

Việc giải ngân sớm các nguồn vốn đầu tư công trong năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội cũng như đẩy nhanh phục hồi kinh tế sau đại dịch. Do vậy, các chủ đầu tư, đơn vị thi công cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ để khẩn trương triển khai các công trình dự án, đặc biệt phải đẩy nhanh thi công, nghiệm thu khối lượng hoàn thành và hoàn thiện thủ tục giải ngân theo quy định. Có như vậy, công tác giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2022 mới mong về đích theo kế hoạch đề ra.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, năm 2022, Lạng Sơn được giao 2.498,3 tỷ đồng vốn đầu tư công, trong đó, 1.230,5 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương và 1.267,8 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương. Tính đến giữa tháng 5/2022, vốn ngân sách trung ương giải ngân được 134,1/1.230,5 tỷ đồng, tương đương 10,8% kế hoạch; nguồn vốn ngân sách địa phương mới giải ngân được 255/1.267,8 tỷ đồng, tương đương 20,1% kế hoạch.

TRANG NINH