Thứ ba,  27/02/2024

Đoàn công tác của UBND tỉnh kiểm tra tại Lộc Bình: Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công


Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi kiểm

– Sáng 22/6, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tại huyện Lộc Bình.

Theo báo cáo của UBND huyện Lộc Bình, tình hình sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm cơ bản đạt kế hoạch đề ra; các mô hình sản xuất triển khai có hiệu quả. Việc triển khai chương xây dựng NTM, phòng chống thiên tai… đảm bảo tiến độ.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, huyện thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với 32 dự án (6 dự án triển khai mới và 26 dự án chuyển tiếp), trong đó có 5 dự án trọng điểm của tỉnh. Tính đến hết ngày 15/6/2022, huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đo đạc, kiểm đếm được 298 lượt hộ gia đình, cá nhân, với diện tích 87,87ha; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 567 lượt hộ gia đình, cá nhân với tổng số tiền trên 129 tỷ đồng, diện tích thu hồi 57,29ha.

Cũng theo báo cáo của UBND huyện Lộc Bình, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 là hơn 55,7 tỷ đồng, phân bổ cho 78 công trình. Từ đầu năm 2022 đến ngày 7/6, huyện đã phân bổ gần 36,5 tỷ đồng cho 36 công trình; giá trị giải ngân gần 12 tỷ đồng, đạt 21,47% kế hoạch vốn giao, đạt 32,96% kế hoạch vốn đã phân bổ.

Trong nửa đầu năm 2022, các đơn vị trên địa bàn huyện tiếp 377 lượt công dân; tiếp nhận và quản lý là 360 đơn thư khiếu nại và đã giải quyết là 240 đơn, đạt 67,7%, tăng 3% so với cùng kỳ.

Tại buổi kiểm tra, các địa biểu đã trao đổi, làm rõ một số nội dung, đặc biệt vướng mắc, khó khăn trong công tác GPMB, giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời đề xuất, kiến nghị một số giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022 và trong những năm tới.

Qua kiểm tra thực tế và nghe ý kiến của các đại biểu, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của huyện Lộc Bình trong thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ: Huyện Lộc Bình tiếp tục tập trung thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB và giải ngân vốn đầu tư công các dự án trên địa bàn.

Trong phát triển nông, lâm nghiệp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện tập trung phát triển diện tích trồng thông, đồng thời nghiên cứu phát triển cây Mác-ca trên địa bàn. Cùng với đó, tiếp tục chú trọng đến khâu liên kết trong sản xuất.

Song song với đó, huyện Lộc Bình tiếp tục triển khai quy hoạch phát triển khu, cụm công nghiệp, đồng thời chú trọng thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư, phát triển một số dự án điện gió vào địa bàn; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thực hiện dự án cầu Lộc Bình số 1

Trước đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã kiểm tra thực tế một số công trình, dự án và mô hình sản xuất trên địa bàn huyện Lộc Bình.

TRÍ DŨNG