Thứ ba,  27/02/2024

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tại huyện Bình Gia và huyện Bắc Sơn


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận kiểm tra tại huyện Bắc Sơn 

– Ngày 22/6, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Dương Xuân Huyên, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện phát triển kinh tế – xã hội theo chuyên đề tại huyện Bình Gia và huyện Bắc Sơn.

Tại các huyện, đoàn đã kiểm tra tình hình phát triển kinh tế theo chuyên đề đối với 6 nội dung: tình hình thực hiện cải cách hành chính; chuyển đổi số; thực hiện đề án phát triển du lịch; xây dựng vùng sản xuất hàng hoá tập trung, chuỗi giá trị trong lĩnh vực nông nghiệp; kết quả thực hiện Nghị quyết 08 ngày 10/12/2019 của HDDND tỉnh về một số chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025, Nghị quyết số 15 ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết 08; kết quả thực hiện chính sách người có công trên địa bàn.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm các huyện chủ động triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các đồng chí trong đoàn công tác khảo sát việc thu hoạch sơ chế cây gai tại xã Vũ Lăng 

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2022, huyện Bình Gia đã rà soát đề xuất cắt giảm 22 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp huyện; xây dựng quy hoạch vùng trồng thạch đen với diện tích 800 ha, vùng hồi với diện tích gần 8.400 ha, vùng trồng quế 500 ha. Về lĩnh vực thực hiện Nghị quyết 08 và Nghị quyết 15, huyện đã thẩm định phê duyệt 56 dự án với kinh phí giải ngân đầu tư hơn 27,1 tỷ đồng; hoạt động chuyển đổi số triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu kế hoạch. Về thực hiện chính sách người có công, huyện đang thực hiện trợ cấp hằng tháng cho 1.484 lượt đối tượng, đã hoàn thành hỗ trợ 14/15 gia đình người có công khó khăn về nhà ở.

Đối với huyện Bắc Sơn, trong 6 tháng đầu năm, huyện đã rà soát đề xuất cắt giảm, đơn giản hoá 37 thủ tục hành chính; công tác chuyển đổi số được thực hiện đồng bộ. Về phát triển du lịch, huyện đã hỗ trợ 5 hộ gia đình tham gia phát triển du lịch cộng đồng tại xã Chiến Thắng, đăng ký nhu cầu hỗ trợ kinh phí phát triển du lịch cộng đồng năm 2022 với kinh phí gần 3 tỷ đồng; chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch; lựa chọn thôn Nà Riềng xã Bắc Quỳnh để thí điểm xây dựng thôn/làng tiêu biểu công viên địa chất Lạng Sơn. Về phát triển vùng sản xuất hàng hoá tập trung, chuỗi giá trị trong lĩnh vực nông nghiệp huyện đã xác định vùng sản xuất cây dược liệu; vùng cây ăn quả, vùng lạc, vùng thuốc lá… Việc thực hiện chính sách đối với người có công được huyện triển khai kịp thời, hằng tháng thực hiện trợ cấp cho 430 lượt người; hỗ trợ 54/54 người có công về nhà ở.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh và các thành viên trong đoàn công tác tham quan mô hình chế biến cây gai tại xã Vũ Lăng 

Thảo luận tại buổi kiểm tra, đại diện các sở, ngành đã đề nghị UBND các huyện cần thực hiện quyết liệt hơn một số nội dung như: tăng cường chỉ đạo thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thông qua hình thức trực tuyến; hướng dẫn doanh nghiệp đầu tư hạ tầng du lịch theo đúng quy hoạch, kế hoạch của UBND tỉnh không để phá vỡ tài nguyên du lịch của huyện; quan tâm chỉ đạo cải thiện các chỉ số liên quan đến năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cấp sở, ngành UBND các huyện thành phố; đẩy nhanh tiến độ thẩm định các dự án được hưởng ưu đãi theo Nghị quyết 08 và Nghị quyết 15; thu hút đầu tư, thúc đẩy liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi…


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên đoàn công tác thăm mô hình chăn nuôi lợn sinh học tại Hợp tác xã An Hồng, xã Hoa Thám huyện Bình Gia 

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội đã được các huyện triển khai khá tốt.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phê duyệt.

Trong đó tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế theo hướng liên kết mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; tăng cường thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn gắn với phát triển công nghiệp chế biến; đẩy nhanh việc rà soát, tích hợp các quy hoạch phục vụ phát triển kinh tế dài hạn; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ cơ sở thực hiện nhiệm vụ này.

Trên lĩnh vực văn hoá – xã hội, các huyện cần tiếp tục quan tâm, chăm lo, nâng cao đời sống cho các đối tượng người có công. Riêng lĩnh vực phát triển du lịch, các huyện cần khai thác tối đa nguồn lực, lợi thế về phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với phát triển các sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm).

Trên lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, hai huyện cần có kế hoạch cụ thể để rà soát, tiếp tục đơn giản hoá thủ tục hành chính, phát huy vai trò của người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ chương trình kiểm tra, đoàn công tác đã tham quan, khảo sát một số mô hình phát triển kinh tế tại địa bàn huyện Bắc Sơn và Bình Gia.

TRANG NINH