Thứ sáu,  12/08/2022

Triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

– Ngày 5/8/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, hội, đoàn thể, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Theo báo cáo tại hội nghị, mục tiêu của chương trình NTM đến năm 2025, cả nước phấn đấu có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó có khoảng 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, ít nhất 10% số xã đạt NTM kiểu mẫu và không còn xã dưới 15 tiêu chí; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so vơí năm 2020; ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn NTM; 17-19 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 60% số thôn, bản, buôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được công nhận đạt chuẩn NTM…Tổng nguồn vốn ngân sách trung ương bố trí cho chương trình NTM giai đoạn 2021-2025 là 39.632 tỷ đồng.

Hệ thống cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình NTM giai đoạn 2021-2025 đã cơ bản đầy đủ, là căn cứ pháp lý quan trọng để các bộ, ngành trung ương và địa phương triển khai thực hiện.

Đối với kết quả thực hiện các mục tiêu của chương trình NTM giai đoạn 2021-2025, đến nay, cả nước đã có 5.813/8.227 xã (chiếm 70,7%) đạt chuẩn NTM, tăng 2,4% so với cuối năm 2021, trong đó có 803 xã NTM nâng cao, 94 xã NTM kiểu mẫu; 254 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn NTM, tăng 41 đơn vị so với cuối năm 2021; 18 tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn NTM; 5 tỉnh được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Tại hội nghị, đại diện một số bộ, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2022 cũng như giai đoạn 2021-2025 như: khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình; hoàn thiện phương án phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương; kiện toàn bộ máy tham mưu, giúp việc thực hiện chương trình…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan nhấn mạnh: xây dựng NTM là 1 trong 3 chương trình mục tiêu quốc gia được kỳ vọng góp phần chuyển đổi nền nông nghiệp, nâng cao chất lượng sống cho người nông dân, mang lại giá trị bền vững cho nông thôn trong giai đoạn mới.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bộ NN&PTNT sẵn sàng lắng nghe và kịp thời phản hồi nhanh nhất để không ảnh hưởng tới tiến độ triển khai thực hiện của các địa phương; ngoài nguồn vốn Trung ương, các địa phương cần lồng ghép các nguồn lực, huy động xã hội hóa thực hiện chương trình; các cơ quan liên quan, các địa phương cần thay đổi cách tiếp cận với tư duy mới, không chỉ tập trung vào hạ tầng mà còn quan tâm phát triển sản xuất, văn hóa, môi trường; tổ chức lại sản xuất tăng thu nhập cho người dân theo hướng hợp tác trong sản xuất, tiêu thụ, phát triển các sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm)…

Đối với tỉnh Lạng Sơn, đến tháng 7/2022, trên địa bàn tỉnh có 75/181 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; bình quân mỗi xã trên địa bàn tỉnh đạt 14,03 tiêu chí; 93 khu dân cư NTM kiểu mẫu được công nhận đạt chuẩn; 12 vườn mẫu đạt chuẩn…Phấn đấu giai đoạn 2021-2025, tỉnh có 115/181 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 32 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, 12 xã kiểu mẫu; xây dựng và công nhận mới 30 khu dân cư NTM kiểu mẫu; huyện Đình Lập đạt chuẩn huyện NTM.

TÂN AN-HỒ DUNG