Thứ ba,  21/03/2023

Thực hiện Nghị quyết 08 của HĐND tỉnh: Bước chuyển rõ nét

– Sau 2 năm rưỡi triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2025 (Nghị quyết 08), nhiều tổ chức, cá nhân đã tiếp cận được với các nội dung hỗ trợ trong nghị quyết. Từ đó doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân (gọi chung là nhà đầu tư) có thêm nguồn lực, động lực để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

  Đưa nghị quyết vào thực tiễn

Ngay sau khi Nghị quyết 08 có hiệu lực thi hành, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện nghị quyết; các sở, ngành liên quan đã chủ động xây dựng và ban hành hướng dẫn liên ngành để thực hiện các nội dung cụ thể trong nghị quyết. Cùng với đó, các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết; ban hành các văn bản đôn đốc, chỉ đạo cụ thể; một số huyện đã xây dựng nghị quyết chuyên đề của ban thường vụ huyện ủy để triển khai thực hiện…

Mô hình nuôi gà tại HTX Thành Lộc, huyện Lộc Bình

Sau gần 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 08, để kịp thời khắc phục những bất cập do thay đổi các quy định của pháp luật và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 15 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 08. Sau đó, các sở, ngành liên quan đã xây dựng hướng dẫn liên ngành về trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2025… Nội dung hướng dẫn quy định cụ thể trình tự, thủ tục, biểu mẫu quy trình hưởng chính sách hỗ trợ theo hướng phân cấp cho UBND cấp huyện thực hiện tiếp nhận, thẩm định và xác nhận hỗ trợ chính sách cho đối tượng thụ hưởng để giảm thiểu thủ tục hành chính, thời gian cho đối tượng thụ hưởng chính sách.

Để đưa các chính sách hỗ trợ đến nhà đầu tư, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố đã đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến nội dung nghị quyết sâu rộng. Cụ thể năm 2020, toàn tỉnh đã tổ chức được 180 cuộc tập huấn, tuyên truyền với trên 10.500 lượt người tham dự; gửi 3.000 cuốn tài liệu đến các huyện, thành phố để tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ theo nội dung nghị quyết… Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên công tác tuyên truyền, tập huấn hạn chế song các cơ quan liên quan vẫn linh hoạt, đa dạng các hình thức tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và từ đầu năm 2022 đến nay, các sở, ngành liên quan tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền chuyên đề, lồng ghép với các nội dung liên quan đến Nghị quyết 08, Nghị quyết 15 được 23 lớp với khoảng 900 lượt người tham dự.

Song song với tuyên truyền, tập huấn, trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, một số huyện đã chủ động rà soát, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Điển hình như tại huyện Tràng Định. Ông Vũ Đức Thiện, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Thời gian đầu thực hiện nghị quyết, các nhà đầu tư trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn liên quan đến thông tin cũng như các bước để tiếp cận chính sách hỗ trợ, đặc biệt là chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng. Để hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận chính sách, bên cạnh công tác tuyên truyền được triển khai thường xuyên từ huyện đến từng xã, thôn, tháng 11/2021, UBND huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các chính sách ưu đãi của tỉnh trong việc cho vay vốn, cấp bù lãi suất để khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện; giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện hỗ trợ nhà đầu tư xây dựng dự án; thành lập các đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm ở huyện Đình Lập – một trong những địa bàn thực hiện tốt chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng theo Nghị quyết 08….

Tương tự  Tràng Định, một số huyện khác cũng đã có những giải pháp cụ thể như tăng cường tuyên truyền, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị liên quan để hỗ trợ, hướng dẫn nhà đầu tư giải quyết vướng mắc liên quan đến các bước thực hiện thủ tục tiếp cận chính sách; kết hợp giữa tuyên truyền với hướng dẫn trực tiếp, thẩm định dự án để rút ngắn thời gian thực hiện các bước thực hiện của nhà đầu tư… Thông qua tuyên truyền, tập huấn, hỗ trợ cụ thể, thiết thực của cơ quan chức năng, nhà đầu tư từng bước nắm được chính sách và nhanh chóng bắt tay vào triển khai thực hiện các bước để tiếp cận và thụ hưởng chính sách hỗ trợ.

  Kết quả tích cực

Giống như nhiều hợp tác xã (HTX) nông nghiệp khác trên địa bàn tỉnh, những năm trước đây, HTX thủy sản Lê Hồng Phong, huyện Bắc Sơn gặp khó khăn về nguồn nhân lực chất lượng cao. Sau khi biết đến chính sách hỗ trợ trí thức trẻ về làm việc tại HTX, năm 2021, HTX đã nhanh chóng bắt tay vào tiếp cận chính sách và được hỗ trợ trí thức trẻ về làm việc. Ông Dương Hữu Chức, Giám đốc HTX cho biết: Sau khi có trí thức trẻ về làm việc theo chính sách hỗ trợ không chỉ giúp HTX bớt được một phần kinh phí mà còn giúp HTX xây dựng phương án sản xuất kinh doanh phù hợp; tìm hướng liên doanh, liên kết, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho HTX. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chung của HTX, tăng thêm thu nhập cho thành viên và người lao động. Đến nay, doanh thu bình quân của HTX đạt khoảng 2 tỷ đồng/năm, tăng 30% so với năm 2020; thu nhập bình quân thành viên và người lao động đạt 5,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 1 triệu đồng/người/tháng so với năm 2020.

Cùng với HTX thủy sản Lê Hồng Phong, sau 2,5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 08, đến nay, UBND tỉnh đã hỗ trợ đưa 20 trí thức trẻ về làm việc tại 19 HTX nông nghiệp tại địa bàn 8 huyện, thành phố với mức lương bằng 1,5 mức lương tối thiểu vùng. Các trí thức trẻ được hỗ trợ về làm việc tại các HTX đã phát huy được năng lực, sở trưởng để cùng HTX từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh chính sách hỗ trợ trí thức trẻ về làm việc tại HTX, qua 2,5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 08, nhà đầu tư đã tiếp cận được với một số chính sách hỗ trợ khác. Cụ thể, đối với chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng, tính đến hết tháng 6/2022 đã có 588 nhà đầu tư vay vốn với số tiền 284 tỷ đồng và không phát sinh nợ xấu. Một số huyện triển khai hiệu quả chính sách này như huyện Hữu Lũng, huyện Đình Lập cho vay trên 80 tỷ đồng; huyện Chi Lăng cho vay trên 30 tỷ đồng…

Ngoài 2 chính sách hỗ trợ trên, các chính sách hỗ trợ khác theo Nghị quyết 08 cũng đã đạt được những kết quả nhất định. Cụ thể như hỗ trợ phát triển thương hiệu mở rộng thị trường cho 102 sản phẩm của các doanh nghiệp, HTX, hộ dân của 10 huyện, thành phố với tổng kinh phí hỗ trợ gần 3 tỷ đồng; hỗ trợ thành lập mới 60 HTX với kinh phí 1,2 tỷ đồng; hỗ trợ 20 chủ thể sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm). Đối với các chính sách liên quan đến hỗ trợ đầu tư ứng dụng công nghệ cao, sản xuất sản phẩm mới có giá trị kinh tế cao, sản xuất hàng hóa tập trung; hỗ trợ đầu tư cơ sở bảo quản chế biến nông lâm sản, giết mổ chế biến gia súc, gia cầm; hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào dự án, hiện nay một số huyện đang tiếp nhận và thẩm định 29 hồ sơ của nhà đầu tư…

Từ những chính sách hỗ trợ cụ thể, thiết thực như vậy đã giúp nhà đầu tư có thêm điều kiện để mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; mở rộng thêm thị trường tiêu thụ sản phẩm… Ông Lý Việt Hưng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Sau 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết 08 và Nghị quyết 15 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 08, nhiều nhà đầu tư đã tiếp cận được các chính sách hỗ trợ để đầu tư, phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Trong đó điển hình như chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng; đưa trí thức trẻ về làm việc tại HTX nông nghiệp; hỗ trợ sản phẩm OCOP; quảng bá, giới thiệu sản phẩm… Những chính sách hỗ trợ cụ thể, thiết thực không chỉ giúp nhà đầu tư nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh mà còn tạo động lực cũng như góp phần nâng cao hơn nữa giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 08, Nghị quyết 15 vẫn còn một số khó khăn do nghị quyết được ban hành và triển khai thực hiện trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nghị quyết chưa được thường xuyên; hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, HTX cũng như hộ dân gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ, xúc tiến, quảng bá; một số nơi khâu thẩm định, hướng dẫn còn chưa kịp thời dẫn tới khó khăn trong việc tiếp cận chính sách của nhà đầu tư…

Chính vì vậy để phát huy hơn nữa hiệu quả Nghị quyết 08, Nghị quyết 15, thời gian tới, các cấp, ngành liên quan cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo sát sao hơn nữa để chính sách đến gần hơn với nhà đầu tư; bên cạnh tuyên truyền, tập huấn cần tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện của nhà đầu tư… nhằm giúp nhà đầu tư nắm bắt đầy đủ thông tin và nhanh chóng tiếp cận được chính sách hỗ trợ, tạo động lực để tiếp tục thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

TÂN AN