Thứ tư,  07/06/2023

Xem xét, sửa đổi quy định về thẩm quyền chỉ định thầu

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ Giao thông vận tải rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ xem xét sửa đổi Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/2/2022 của Chính phủ về thẩm quyền chỉ định thầu của Thủ tướng Chính phủ, nội dung về công bố giá, chỉ số giá vật liệu xây dựng.

Theo đó, xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc bắc-nam phía đông giai đoạn 2021-2025, Phó Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền, người quyết định đầu tư, chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện việc chỉ định thầu theo đúng quy định của pháp luật và các nghị quyết của Chính phủ, bảo đảm nhà thầu được lựa chọn có đủ năng lực, kinh nghiệm, giải pháp kỹ thuật khả thi, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ, hiệu quả, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện… ■

Theo Nhandan