Thứ ba,  31/01/2023

Cần quyết liệt hơn trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án


Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp

– Ngày 16/8/2022, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp chuyên đề giải quyết các khó khăn, vướng mắc giải phóng mặt bằng các dự án và kiểm điểm tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trong tháng 7/2022.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và môi trường, trong tháng 7/2022 có 10/11 huyện, thành phố báo cáo tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng.

Trong đó, 5 huyện, thành phố phát sinh khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND tỉnh phương án giải quyết theo thẩm quyền tại 11 dự án. Cụ thể, thành phố có 4 dự án vướng mắc; huyện Cao Lộc có 2 dự án vướng mắc; huyện Lộc Bình vướng mắc có 3 dự án; huyện Chi Lăng vướng mắc 1 dự án; huyện Tràng Định 1 dự án.

Các phát sinh vướng mắc phát sinh trong tháng 7/2022 tập trung chủ yếu liên quan đến các kiến nghị của người bị thu hồi đất đề nghị nhà nước áp dụng cơ chế hỗ trợ khác bằng giao đất tái định cư; hỗ trợ bằng tiền đối với các trường hợp xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp và đất sông suối do người dân đã quản lý sử dụng ổn định lâu dài.

Thảo luận tại cuộc họp, các sở, ngành liên quan đã đề nghị huyện, thành phố thông tin làm rõ hơn về căn cứ pháp lý thực hiện trình tự thu hồi đất, xác minh, rà soát đối với từng trường hợp cụ thể.

Qua thảo luận, các sở, ngành cũng đồng tình với phương án giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc giải phóng mặt bằng các dự án trong tháng 7 do Sở Tài nguyên môi trường tỉnh để xuất.

Kết luận cuộc họp, liên quan đến những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các dự án của các huyện, thành phố, đồng chí  Phó Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản đồng tình với phương án giải quyết do Sở Tài nguyên và môi trường đề xuất. Tuy nhiên, đối với các vướng mắc cụ thể đối với 9 trường hợp tại dự án công viên bờ sông kỳ cùng đoạn từ cầu Đông Kinh đến khách sạn Đông Kinh và 1 trường hợp tại dự án khu đô thị mới Nam Hoàng Đồng, đồng chí yêu cầu UBND thành phố rà soát lại toàn bộ hồ sơ thủ tục của các trường hợp và chưa xem xét lại việc hỗ trợ khác tại cuộc họp chuyên đề lần này.

Đối với những vướng mắc tại dự án thuỷ điện Tràng Định 2 xã Đào Viên yêu cầu huyện Tràng Định rà soát lại toàn bộ dự án lập danh sách cụ thể từng thửa đất, xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng và làm việc với Sở Tài nguyên Môi trường xem xét trước khi báo cáo UBND tỉnh quyết định.

Về tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trong tháng 7/2022, kết quả bàn giao mặt bằng cho các chủ đầu tư được 4,48 ha giảm 0,57 ha nhưng số dự án thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tăng 1 dự án so với tháng 6/2022. Nhìn chung công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu.

Kết luận đối với nội dung này,  đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố cần quyết liệt hơn trong thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm.

Theo đó, các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với các sở ngành để đẩy nhanh xây dựng giá đất cụ thể làm căn cứ thu hồi, áp giá bồi thường giải phóng mặt bằng, các nhà đầu tư bố trí đủ vốn để chi trả kịp thời cho người dân bị ảnh hưởng. Đồng thời chủ đầu tư và UBND các huyện phải cùng thống nhất xây dựng kế hoạch cụ thể về giải phóng mặt bằng theo tháng quý đối với từng hạng mục để cải thiện thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng các dự án.

TRANG NINH