Thứ ba,  31/01/2023

Tiêu thụ 11 tấn na tại tuần lễ quảng bá na và nông đặc sản tỉnh Lạng


Người dân mua Na Chi Lăng tại tuần lễ quảng bá na, nông đặc sản tỉnh Lạng Sơn tại Hà Nội

– Sau 1 tuần diễn ra phiên chợ nông sản, đặc sản vùng miền; tuần lễ quảng bá na, nông đặc sản tỉnh Lạng Sơn tại Hà Nội (từ ngày 10 đến ngày 16/8/2022), các đơn vị tham gia phiên chợ đã tiêu thụ được 11 tấn na Chi Lăng với giá dao động từ 25-100 nghìn đồng/kg. 

Năm 2022, trên địa bàn huyện Chi Lăng có 2.300 ha na, trong đó, diện tích cho hoạch khoảng 1.800 ha, năng suất bình quân ước đạt 10,5 tấn /ha, doanh thu ước đạt khoảng 700 tỷ đồng. Tổng số hộ trồng na trên địa bàn huyện khoảng 3.500 hộ tập trung tại 8 xã, thị trấn.

Bên cạnh tham gia quảng bá, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm na Chi Lăng tại Hà Nội, UBND huyện Chi Lăng đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng, quảng bá thương hiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm Na Chi Lăng và các sản phẩm nông sản trên nền tảng kỹ thuật số, tổ chức Hội chợ Na Chi Lăng và các sản phẩm nông sản năm 2022. Thông qua chuỗi sự kiện sẽ góp phần nâng cao chất lượng cũng như giới thiệu, quảng bá rộng rãi sản phẩm na Chi Lăng.

TÂN AN