Thứ ba,  31/01/2023

Công bố điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 dự án Khách sạn – sân golf Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn


Bản đồ quy hoạch được niêm yết tại trụ sở UBND xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn

– Chiều 16/8, tại UBND xã Hoàng Đồng, UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 1224/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 dự án Khách sạn – sân golf Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn.

Mục tiêu điều chỉnh nhằm điều chỉnh cục bộ chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất để đáp ứng nhu cầu phát triển thương mại dịch vụ của dự án. Từ đó, làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, cấp phép xây dựng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Việc điều chỉnh được thực hiện đối với 2 lô đất là CC.03 và CC.04 với tổng diện tích là 13.304 m2. Nội dung điều chỉnh gồm: điều chỉnh chức năng sử dụng của các lô đất CC.03 và CC.04 từ đất dịch vụ công cộng thành đất ở kết hợp thương mại có ký hiệu TM.09 và TM.10; các nội dung khác tại Quyết định số 979/QĐ-UBND do UBND tỉnh ban hành ngày 30/5/2018 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 dự án Khách sạn, sân golf Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn không thay đổi.

Tại hội nghị, sau khi xem xét kỹ các nội dung điều chỉnh, các hộ dân nằm trong phạm vi ảnh hưởng bởi dự án đều bày tỏ sự nhất trí cao với phương án điều chỉnh.

Bản đồ quy hoạch được niêm yết tại trụ sở UBND xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn.

GIA KHÁNH