Thứ ba,  03/10/2023

Đình Lập: Tích cực phát triển giao thông nông thôn

– Phát triển giao thông nông thôn (GTNT) là một nội dung lớn trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Theo đó, trong những năm qua, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Đình Lập đã tận dụng các nguồn lực, tích cực triển khai, tổ chức thực hiện phát triển giao thông nông thôn, tạo thành phong trào thi đua lan tỏa rộng khắp trên địa bàn toàn huyện.

Châu Sơn là một trong những xã điển hình của huyện Đình Lập về tuyên truyền, vận động người dân chung sức phát triển GTNT. Ông Hoàng Văn Hạnh, Chủ tịch UBND xã Châu Sơn cho biết: Để phát triển GTNT, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã luôn chủ động tuyên truyền các kế hoạch đến người dân và tổ chức họp lấy ý kiến để người dân thảo luận, bàn bạc, góp ý, tạo sự thống nhất trong triển khai thực hiện. Ngoài tuyên truyền tại các buổi họp thôn, chúng tôi cử cán bộ xã trực tiếp đến từng gia đình để tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của giao thông trong phát triển kinh tế – xã hội. Cùng với đó là vận động người dân góp ngày công, chung sức làm đường.

Nhân dân thôn Pặn Ngọn, xã Châu Sơn chung sức làm đường giao thông nông thôn

Cụ thể, chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2022, xã đã thực hiện bê tông hóa đường GTNT được 8,8 km đường các loại, Nhân dân đóng góp trên 1.500 ngày công, nhà nước hỗ trợ gần 100 tấn xi măng. Hiện nay, trên địa bàn xã có 14,5 km đường trục xã được bê tông hóa, đạt 100%; 2,4/2,53 km đường trục thôn được bê tông hóa, đạt 89% và 18,5/22,8 km đường ngõ, xóm được bê tông hóa, đạt 82%.

Bà Nông Thị Liên, thôn Pặn Ngọn, xã Châu Sơn cho biết: Sau khi được cán bộ xã tuyên truyền, vận động, góp sức làm đường bê tông trong thôn, đầu tháng 8/2022, khi thôn được phân bổ nguồn xi măng, tôi và gia đình nhất trí, góp ngày công cùng các hộ dân trong thôn làm được hơn 500 m đường bê tông xi măng rộng 3 m.

Không chỉ riêng ở xã Châu Sơn, tại các xã khác trên địa bàn huyện như: Xã Đình Lập, Cường Lợi, Kiên Mộc… công tác phát triển GTNT đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, theo số liệu báo cáo của UBND huyện Đình Lập, trong giai đoạn 2016 – 2021, toàn huyện đã cứng hóa được gần 248 km đường GTNT theo phương thức Nhà nước hỗ trợ, Nhân dân cùng làm. Các xã đã sử dụng hết 30.000 tấn xi măng; người dân khai thác hơn 60.000 m3 cát, đá, huy động tiền mặt, ngày công trị giá gần 11 tỷ đồng và hiến hơn 30.000 m2 đất để làm đường. Chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2022, toàn huyện đã cung ứng được 2.175,3 tấn xi măng cho các xã, bê tông hóa, làm được 43,87 km đường trục xã, thôn, ngõ xóm, nội đồng, cao nhất toàn tỉnh. Huyện đã huy động được trên 10.000 ngày công lao động của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn để làm đường GTNT.

Ông Nguyễn Công Hưng, Trưởng Phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện Đình Lập cho biết: Hằng năm, UBND huyện tập trung triển khai chương trình phát triển GTNT theo Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh về phê chuẩn Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 – 2025. Cùng với đó, thực hiện phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” và triển khai phong trào “Ngày thứ 7 đi cơ sở XDNTM, văn minh đô thị” do UBND huyện Đình Lập phát động đã nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ công nhân viên chức và sự đồng thuận của xã hội về xây dựng nông thôn mới, trong đó có làm đường GTNT. Qua đó, nhiều tuyến đường GTNT trên địa bàn huyện đã được bê tông hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Ðể có được sự đồng thuận của người dân, chúng tôi phối hợp với chính quyền cơ sở tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa của việc làm đường GTNT. Đồng thời, trước khi triển khai cứng hóa mỗi tuyến đường, chính quyền, đoàn thể vận động người dân vừa đóng góp tiền của vừa chung sức thực hiện và tham gia giám sát để đạt kết quả cao nhất.

Thời gian tới, Phòng Kinh tế – Hạ tầng tiếp tục tham mưu cho UBND huyện lồng ghép các chương trình, dự án để đầu tư xây dựng đường GTNT trên địa bàn; tăng cường huy động các nguồn vốn, thu hút đầu tư, chú trọng công tác xã hội hoá, vận động người dân góp công sức, tiền của để hoàn thành các tuyến đường, từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của huyện.

Hiện nay, tỷ lệ cứng hóa đường GTNT trên địa bàn huyện Đình Lập (gồm các tuyến trục xã, thôn, ngõ xóm) đạt gần 60%. Huyện Đình Lập phấn đấu đến hết năm 2025, tỷ lệ cứng hóa đường huyện đến trung tâm xã đạt 100%; đường xã cứng hóa đạt 100%; đường trục thôn cứng hóa đạt 91,98%; đường ngõ, xóm cứng hóa đạt 96,97%. Qua đó, góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong việc phát triển kinh tế – xã hội, đáp ứng cơ bản nhu cầu đi lại của Nhân dân.

HOÀNG CƯỜNG