Thứ hai,  04/12/2023

Thành phố Lạng Sơn: Công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới


Đại diện đơn vị tư vấn thuyết minh những nội dung cập nhật điều chỉnh quy hoạch khu đô thị 

–  Ngày 7/3, UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức hội nghị công bố các quyết định phê duyệt cập nhật điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới Nam Hoàng Đồng và khu đô thị Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn tỷ lệ 1/500. 

Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị thành phố đã công bố Quyết định số 3365/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND thành phố Lạng Sơn phê duyệt cập nhật, điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Nam Hoàng Đồng, tỷ lệ 1/500 và điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500.

Theo đó, 2 khu đô thị được cập nhật, điều chỉnh mở rộng diện tích 6.581 m2 và điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất tại khu đô thị từ các ô đất ở liền kề thành đất tái định cư nhằm tăng quỹ đất tái định cư cho khu đô thị. Song song với đó là điều chỉnh quy hoạch giao thông; quy hoạch cấp thoát nước, cấp điện, thông tin liên lạc theo hướng cơ cấu lại quy mô sử dụng đất tại các tuyến đường giao thông nội bộ gắn với đầu tư hoàn chỉnh hệ thống cấp nước, thoát nước, cấp điện, thông tin liên lạc.


Các hộ dân tìm hiểu những nội dung cập nhật điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đô thị được niêm yết tại UBND xã Hoàng Đồng

Mục tiêu cập nhật điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu đô thị nhằm khớp nối đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và tăng diện tích đất ở nhà ở xã hội, đất tái định cư, đất giao thông cho khu đô thị. Đảm bảo quỹ đất bố trí tái định cư, thuận lợi cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi thực hiện dự án.

Tại hội nghị, các hộ dân đều thể hiện quan điểm đồng tình với đồ án điều chỉnh quy hoạch đã được công bố.

Sau hội nghị, đồ án được niêm yết công khai tại nhà văn hoá các thôn, khu phố thuộc UBND xã Hoàng Đồng và phường Tam Thanh theo quy định hiện hành để nhân dân theo dõi, giám sát quá trình tổ chức thực hiện.

TRANG NINH