Thứ sáu,  08/12/2023

Quản lý trật tự xây dựng ở Bắc Sơn: Tăng kiểm tra, giảm vi phạm

– Thực hiện Quyết định 35/2021/QĐ-UBND ngày 19/12/2021 của UBND tỉnh quy định về trật tự xây dựng (TTXD), phân cấp quản lý TTXD và tiếp nhận thông báo khởi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Quyết định 35), huyện Bắc Sơn đã tổ chức triển khai có hiệu quả công tác này. Nhờ đó, công tác quản lý trật tự xây dựng (TTXD) trên địa bàn huyện ngày càng đi vào nền nếp, số trường hợp vi phạm giảm đáng kể so với trước đây.

Ông Hoàng Thanh Bình, Trưởng Phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện Bắc Sơn cho biết: Để thực hiện đồng bộ Quyết định 35 của UBND tỉnh, phòng đã tham mưu UBND huyện ban hành Văn bản số 409/UBND-KT&HT ngày 30/3/2022 về việc thực hiện quản lý TTXD, phân cấp quản lý TTXD và tiếp nhận thông báo khởi công xây dựng trên địa bàn huyện Bắc Sơn. Theo đó, mục tiêu của huyện đặt ra là tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn huyện đều phải được kiểm tra thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm về TTXD ngay từ khi khởi công, trong quá trình xây dựng cho đến khi công trình bàn giao đưa vào sử dụng (trừ công trình bí mật Nhà nước); xác định rõ trách nhiệm của từng phòng, ban chuyên môn và đơn vị chuyên trách của huyện trong công tác phối hợp quản lý, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm TTXD bảo đảm chặt chẽ đồng bộ, đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật. Song song với đó, huyện đã kiện toàn Đội Quản lý TTXD huyện như: bổ sung nhân lực, bố trí phương tiện, rà soát quy chế hoạt động…

Trung tâm thị trấn Bắc Sơn.  Ảnh: BÙI THUẬN

Đến nay, sau 1 năm thực hiện Quyết định 35 của UBND tỉnh, công tác quản lý TTXD trên địa bàn huyện Bắc Sơn có nhiều chuyển biến tích cực. Các công trình xây dựng được kiểm soát chặt chẽ, các vi phạm được phát hiện, xử lý kịp thời. Ý thức chấp hành pháp luật của người dân và các chủ đầu tư ngày càng được nâng cao.

Cụ thể, trong năm 2021, Đội Quản lý TTXD huyện đã kiểm tra 85 công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ, qua đó phát hiện, lập biên bản nhắc nhở đối với 13 trường hợp; lập biên bản vi phạm hành chính, hoàn thiện hồ sơ, ra quyết định xử phạt 1 trường hợp không có giấy phép xây dựng.

Bước sang năm 2022, Đội Quản lý TTXD huyện đã kiểm tra 88 công trình, qua kiểm tra chỉ có 1 trường hợp vi phạm TTXD do thi công vào hành lang an toàn giao thông đường bộ,. Còn từ đầu năm 2023 đến nay, Đội Quản lý TTXD huyện đã kiểm tra 19 lượt công trình xây dựng trên địa bàn huyện, qua kiểm tra chưa phát hiện trường hợp vi phạm.

Ông Bùi Thế Tố, Đội trưởng Đội Quản lý TTXD huyện Bắc Sơn khẳng định: Từ tăng cường kiểm tra, kiểm soát và thực hiện tốt công tác phối hợp với chính quyền cơ sở trong quản lý TTXD trên địa bàn huyện theo thẩm quyền gắn với đẩy mạnh tuyên truyền Quyết định 35 đến các tầng lớp Nhân dân, cơ bản người dân và các chủ đầu tư đã nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Nhà nước về TTXD. Tại các địa bàn trước đây là điểm nóng về vi phạm TTXD như thị trấn Bắc Sơn, xã Vũ Lễ thì trong năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023, số trường hợp vi phạm đã giảm mạnh.

Đặc biệt là tình trạng xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp chưa chuyển đổi và công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng, hoặc công trình xây dựng sai với giấy phép xây dựng trong phạm vi toàn huyện giảm mạnh so với trước đây.

Cán bộ Đội Quản lý TTXD huyện Bắc Sơn kiểm tra một công trình xây dựng của người dân trên địa bàn thị trấn Bắc Sơn

Ông Lộc Quang Hoà, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn cho biết: Để công tác quản lý TTXD trên địa bàn huyện đạt hiệu quả cao trong năm 2023 và những năm tiếp theo, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn và Đội Quản lý TTXD tăng cường công tác kiểm tra, giám sát gắn với đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai, TTXD trên địa bàn huyện. Cùng với đó, huyện sẽ phối hợp với các sở, ngành chức năng của tỉnh tổ chức các lớp tập huấn về công tác quản lý xây dựng và xử lý vi phạm TTXD cho đội ngũ cán bộ, công chức các phòng, ban chuyên môn cấp huyện và cấp xã, thị trấn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Như vậy sau 1 năm, việc thực hiện Quyết định 35 của UBND tỉnh về TTXD, phân cấp quản lý TTXD và tiếp nhận thông báo khởi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh tại huyện Bắc Sơn đã đem lại hiệu quả. Qua đó, góp phần xây dựng bộ mặt đô thị, nông thôn của huyện ngày càng khang trang, hiện đại.

Ông Nguyễn Hữu Đạt, Chủ tịch UBND thị trấn Bắc Sơn

“Trong năm 2022, thị trấn Bắc Sơn có 40 công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ được xây dựng mới trên địa bàn, qua công tác kiểm tra, giám sát thị trấn không phát hiện trường hợp nào vi phạm về TTXD; không có giấy phép xây dựng, xây dựng sai với giấy phép được cấp, vi phạm hành lang an toàn giao thông. Để có được kết quả tích cực này, ngoài việc tăng cường quản lý TTXD theo phân cấp, thị trấn Bắc Sơn đã phát huy vai trò của các tổ trưởng tổ dân phố trong việc thông tin, giám sát quá trình triển khai xây dựng của các chủ đầu tư tại từng khu dân cư. Cùng với đó, thị trấn cũng đẩy mạnh thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến các khu phố về các quy định của Nhà nước về TTXD; công khai với người dân về các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng phát triển đô thị; quy hoạch kế hoạch sử dụng đất để người dân biết và chấp hành đúng pháp luật. Nhờ đó, công tác quản lý TTXD, quản lý đất đai của thị trấn ngày càng đi vào nền nếp. Đặc biệt, trên địa bàn thị trấn không còn xảy ra tình trạng người dân tự ý xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp chưa chuyển đổi, ảnh hưởng đến công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng trên địa bàn thị trấn”.

Ông Phạm Bá Hạnh, Chủ tịch UBND xã Đồng Ý

“Từ năm 2021 trở về trước, trên địa bàn xã Đồng Ý, tình trạng người dân tự ý xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp chưa chuyển đổi và xây dựng công trình nhà ở, vật kiến trúc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ khá phổ biến với tổng số 138 trường hợp vi phạm (thống kê đến hết 2020). Tuy nhiên, từ năm 2021 trở lại đây, nhất là khi UBND tỉnh ban hành Quyết định 35, UBND xã đã thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả và tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý đất đai, TTXD. Trong năm 2021 và 2022, xã đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử phạt 6 trường hợp xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp, bước sang năm 2023, xã chưa phát hiện trường hợp nào xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp. Riêng đối với khu trung tâm xã đã có quy hoạch chi tiết xây dựng thì 100% các hộ dân chấp hành nghiêm túc việc xin giấy phép và xây dựng nhà ở đúng giấy phép được cấp. Đối với các thôn chưa có quy hoạch chi tiết thì 100% số hộ dân xây dựng nhà ở đều báo cáo UBND xã”.

TRANG NINH