Thứ hai,  04/12/2023

Giảm thiểu tác động tiêu cực, Petrovietnam hoàn thành vượt mức nhiệm vụ quý I/2023

Trong quý I/2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) duy trì nhịp độ sản xuất kinh doanh (SXKD) ổn định, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao, nộp NSNN hơn 29.800 tỷ đồng.

Giảm thiểu tác động tiêu cực, Petrovietnam hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ quý I/2023 - Ảnh 1.

Người lao động PVFCCo thực hiện bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Đạm Phú Mỹ

Thông tin được Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh trong cuộc họp giao ban điều hành SXKD thường kỳ tháng 4/2023 của Petrovietnam.

Trong quý I/2023, sản lượng khai thác dầu đạt 2,60 triệu tấn, vượt 12,6% kế hoạch quý, bằng 28% kế hoạch năm; sản lượng khai thác khí đạt 1,97 tỷ m3, vượt 17,6% kế hoạch quý, bằng 33% kế hoạch năm.

Sản xuất điện đạt 5,65 tỷ kWh, vượt 6,3% kế hoạch quý, bằng 23,5% kế hoạch năm, tăng 35,3% so với cùng kỳ năm 2022; sản xuất đạm đạt 461.000 tấn, vượt 12% kế hoạch quý, bằng 29% kế hoạch năm; sản xuất xăng dầu (không bao gồm sản phẩm NSRP) đạt 1,74 triệu tấn, vượt 11,3 % kế hoạch quý, bằng 31,5% kế hoạch năm, tăng 7,0% so với cùng kỳ năm 2022.

Với nỗ lực sản xuất tối đa, tối ưu và nâng cao hiệu quả SXKD, Petrovietnam đạt được các chỉ tiêu tài chính khả quan, vượt so với kế hoạch, tích cực hơn so với đà suy giảm của giá dầu và các biến động bất lợi của thị trường (trong quý I/2023, giá dầu xuất bán trung bình giảm 15% so với cùng kỳ). Quý I/2023, tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 193.700 tỷ đồng, vượt 17% kế hoạch quý và đạt 29% kế hoạch năm; nộp NSNN đạt 29.800 tỷ đồng, vượt 21% kế hoạch quý và đạt 38% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế ước đạt 13.600 tỷ đồng, vượt 67% kế hoạch quý, bằng 39% kế hoạch năm.

Trong thời gian tới, ông Hoàng Quốc Vượng, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam cho biết, Tập đoàn tiếp tục triển khai các giải pháp để duy trì sản lượng khai thác dầu khí, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế đất nước; tận dụng thời điểm thị trường điện mùa khô, từ nay đến tháng 6/2023, các nhà máy điện trong Tập đoàn duy trì tính khả dụng cao, sẵn sàng cung ứng; nỗ lực bảo đảm các mốc tiến độ quan trọng tiếp theo của NMNĐ Thái Bình 2…

Trong tháng 4 cũng như thời gian tới, Petrovietnam tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan đề xuất cập nhật sửa đổi Nghị quyết 41-NQ/TW, ngày 23/7/2015 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; góp ý xây dựng Nghị định quy định chi tiết Luật Dầu khí năm 2022, Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 124/2017/NĐ-CP về đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí…

Tăng cường cập nhật biến động thị trường, chính sách tài khóa, tiền tệ làm cơ sở điều hành trong các lĩnh vực; nâng cao công suất, hiệu suất, tối ưu vận hành của các nhà máy; triển khai các giải pháp để thúc đẩy và kiểm soát các hoạt động đầu tư của Tập đoàn; giữ vững sản lượng khai thác dầu khí; thực hiện tốt công tác quản lý vốn, tài sản, xử lý, thu hồi công nợ, giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại; tích cực đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu, triển khai các nhiệm vụ khoa học dài hạn; đổi mới và xây dựng mô hình kết hợp kinh doanh không sở hữu; có cơ chế phân bổ lợi ích để tạo động lực phát huy sáng tạo, tối ưu, gia tăng hiệu quả SXKD; phát huy hiệu quả các chuỗi giá trị, chuỗi liên kết trong toàn Tập đoàn và rà soát, mở rộng thêm các chuỗi mới.

Nguồn:https://baochinhphu.vn/giam-thieu-tac-dong-tieu-cuc-petrovietnam-hoan-thanh-vuot-muc-nhiem-vu-quy-i-2023-102230410190910462.htm

Theo baochinhphu.vn