Thứ sáu,  08/12/2023

Liên minh Hợp tác xã: Tọa đàm, đối thoại với hợp tác xã trên địa bàn tỉnh


Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh điều hành phần đối thoại với các HTX

– Ngày 11/4/2023, Liên minh HTX tỉnh  tổ chức gặp mặt, tọa đàm và đối thoại với các HTX trên địa bàn tỉnh nhân Ngày HTX Việt Nam 11/4.

Tham dự chương trình có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và đại diện gần 100 HTX trên địa bàn tỉnh.

Ngày 11/4/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư kêu gọi điền chủ, nông gia Việt Nam tham gia HTX nông nghiệp; ngày 11/4/1964, Bác Hồ gửi thư cho Đại hội HTX và đội sản xuất nông nghiệp tiên tiến miền núi và trung du, khen ngợi những HTX điển hình tiên tiến, và yêu cầu các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo các HTX nông nghiệp phát triển.

Với ý nghĩa của ngày 11/4 – ngày đánh dấu 2 sự kiện quan trọng đối với phong trào HTX của Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đồng ý lấy ngày 11/4 hằng năm là Ngày HTX Việt Nam (Tại Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 27/7/2011).


Đại diện HTX Sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Quảng Hồng, thành phố Lạng Sơn phát biểu tại chương trình

Đối với tỉnh Lạng Sơn, trong những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của các cấp, ngành và sự nỗ lực, năng động, nhạy bén vượt khó của HTX, lĩnh vực kinh tế mà nòng cốt là các HTX trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định.

Tính đến 31/3/2023, trên địa bàn tỉnh có 466 HTX đăng ký hoạt động, trong đó có 334 HTX nông nghiệp, 132 HTX phi nông nghiệp. Năm 2022 có 323 HTX đủ điều kiện đánh giá xếp loại, trong đó có 95 HTX hoạt động khá, tốt. Doanh thu bình quân của HTX là 1,2 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động trong HTX đạt 4-5 triệu đồng/người/tháng; các HTX nộp ngân sách 7,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó trên địa bàn tỉnh có 2 Liên hiệp HTX đăng ký hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với 13 HTX thành viên tham gia và 208 tổ hợp tác.

Trong năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023, Liên minh HTX tỉnh đã tham gia góp ý các dự thảo chính sách có liên quan đến phát triển kinh tế tập thể; đẩy mạnh công tác tuyên truyền,vận động phát triển mới HTX; đẩy mạnh tư vấn, hướng dẫn các HTX tiếp cận và thụ hưởng các chính sách hỗ trợ HTX về vốn, nhân lực, quảng bá, giới thiệu sản phẩm; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên.


Các đại biểu tham quan gian hàng giới thiệu nông sản của các HTX trên địa bàn tỉnh

Tại chương trình, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra các đề xuất, kiến nghị để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của HTX trong thời gian tới như: việc thành lập Liên hiệp HTX nông sản Lạng Sơn để hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh; việc hỗ trợ nguồn vốn xây dựng mô hình HTX kiểu mới; tổ chức hội nghị quảng bá sản phẩm tại tỉnh với sự tham gia của nhiều đơn vị, HTX trong cả nước…

Trong chương trình, đại diện một số sở, ngành liên quan đã trả lời, làm rõ một số đề xuất, kiến nghị của các HTX. Qua đó làm cơ sở giúp các HTX nắm bắt thông tin đầy đủ, đồng thời từng bước khắc phục khó khăn, vươn lên phát triển.

TÂN AN