Thứ hai,  04/12/2023

Lạng Sơn xếp thứ 15/63 tỉnh, thành về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022


Tỉnh Lạng Sơn xếp thứ 15/63 tỉnh, thành về chỉ số PCI năm 2022 

– Theo thông tin từ lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, sáng 11/4/2023, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức lễ công bố báo cáo thường niên Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022. Theo công bố của VCCI, với điểm tổng hợp đạt 67,88 điểm, tỉnh Lạng Sơn xếp thứ 15/63 tỉnh, thành trong cả nước, tăng 21 bậc so với năm 2021; xếp thứ 5/14 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc.

Tại lễ công bố chỉ số PCI năm 2022, lần đầu tiên, VCCI và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) cùng các đối tác tư nhân giới thiệu và công bố chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI). Theo đó, tỉnh Lạng Sơn xếp thứ 2 về chỉ số PGI (Top 3 gồm: Trà Vinh, Lạng Sơn, Bắc Ninh).

PGI là bộ chỉ số đánh giá và xếp hạng địa phương thân thiện với môi trường dưới góc nhìn từ thực tiễn kinh doanh như mức độ ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường của các doanh nghiệp tại địa phương; trình độ quản trị và ứng xử với môi trường của doanh nghiệp; mức độ quan tâm, sẵn sàng đầu tư về vấn đề môi trường của chính quyền địa phương và nhiều vấn đề môi trường quan trọng khác.


Tỉnh Lạng Sơn trong Top 3 về chỉ số PGI 

Được biết, đây là năm tỉnh Lạng Sơn “nâng hạng” chỉ số PCI cấp tỉnh cao nhất tính từ năm 2017 đến nay. Các chỉ số thành phần PCI năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn đều được cải thiện so với năm 2021 và những năm trước.

Để đạt được kết quả như trên, thời gian qua, UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cấp có thẩm quyền thực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của địa phương. Đồng thời tập trung tháo gỡ kịp thời những vướng mắc nảy sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua đối thoại trực tiếp hằng tháng giữa doanh nghiệp với các sở, ngành chức năng.

TRÍ DŨNG