Thứ sáu,  08/12/2023

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tại huyện Chi Lăng: Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội


Lãnh đạo Huyện ủy Chi Lăng báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực các nhiệm vụ trọng tâm của huyện trong năm 2023

– Sáng 11/4, thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh, Đoàn kiểm tra số 3 của UBND tỉnh do đồng chí Đoàn Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), Chương trình phục hồi phát triển kinh tế – xã hội tại huyện Chi Lăng.

Theo báo cáo của UBND huyện Chi Lăng, ngay từ đầu năm 2023, UBND huyện đã chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và kế hoạch thực hiện các chương trình MTQG.

Qua đó, trong quý I/2023, sản xuất nông, lâm nghiệp và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo tăng cường thực hiện; tình hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ổn định; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện đến ngày 31/3/2023 đạt 12,629 tỷ đồng, đạt 27,2% dự toán; thực hiện toàn diện, đồng bộ lĩnh vực văn hóa – xã hội;…

Về thực hiện 3 Chương trình MTQG, tính đến thời điểm hiện tại, tiến độ giải ngân vốn các chương trình đạt thấp, nhất là đối với các mô hình, dự án sử dụng vốn sự nghiệp.

Tại buổi kiểm tra, đại diện các sở, ban, ngành liên quan đã trao đổi, làm rõ một số nội dung về việc sử dụng các nguồn lực thực hiện phát triển giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; công tác thu ngân sách, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; kế hoạch giải ngân nguồn vốn thực hiện các chương trình MTQG; việc triển khai thực hiện dự án về điện, xây dựng chợ nông thôn;…


Đồng chí Đoàn Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ một số hạn chế của huyện Chi Lăng như: thu ngân sách nhà nước trên địa bàn chưa đạt kế hoạch đề ra; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia đạt thấp;…

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý: Huyện Chi Lăng tiếp tục bám sát các chỉ đạo của tỉnh, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.


Đồng chí Đoàn Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm quan mô hình trồng cam đường canh tại xã Hòa Bình
 

Trong đó, trọng tâm là triển khai quyết liệt công tác thu ngân sách; tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác quản lý đất đai; tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cũng như tập trung thực hiện các Chương trình MTQG khác trên địa bàn; chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023; triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh; tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, làm tốt công tác an sinh xã hội…


Đồng chí Đoàn Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham quan cánh đồng  thuốc lá lá tại xã Bằng Hữu 

Trước đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của UBND tỉnh đã kiểm tra mô hình trồng cam đường Canh tại xã Hòa Bình và cánh đồng thuốc lá lá tại xã Bằng Hữu (huyện Chi Lăng).

TRÍ DŨNG