Thứ sáu,  08/12/2023

Tiếp tục tập trung cao độ để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp

– Ngày 11/4, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp chuyên đề tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các dự án và đánh giá tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm tháng 3/2023. 

Theo báo cáo đề dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường, trong tháng 3 có 11/11 huyện, thành phố gửi báo cáo định kỳ về công tác giải phóng mặt bằng các dự án.

Qua rà soát có 6 huyện, thành phố phát sinh khó khăn vướng mắc tại 22 dự án cụ thể: thành phố Lạng Sơn có 8 dự án có phát sinh khó khăn vướng mắc; huyện Cao Lộc có 4 dự án; Đình Lập 1 dự án; Chi Lăng 3 dự án; Lộc Bình 3 dự án và Văn Lãng 3 dự án.

Về tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, trong tháng 3/2023 có 13 dự án đủ điều kiện triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Kết quả, trong tháng 3/2023 chỉ có 2 dự án có kết quả bàn giao mặt bằng với tổng diện tích 1,79 ha của 16 hộ gia đình, cá nhân thuộc 4 huyện, thành phố; diện tích bàn giao giảm 7,08 ha so với tháng trước.

Thảo luận tại cuộc họp, lãnh đạo các huyện, thành phố, các ngành chức năng đã báo cáo bổ sung thông tin; giải trình làm rõ hơn các trường hợp khó khăn vướng mắc phát sinh và đề xuất phương án giải quyết theo thẩm quyền.

Cụ thể như: các trường hợp xây dựng mồ mả trên đất nông nghiệp; xây dựng công trình vật kiến trúc trên đất nông nghiệp; các trường hợp sử dụng đất sông suối để canh tác nông nghiệp nay phải thu hồi đất để thực hiện dự án; vướng mắc trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng tự nhiên; thực hiện hỗ trợ khác bằng giao đất tái định cư đối với các trường hợp xây dựng nhà ở trên đất công nhưng không còn đất ở, nhà ở nào khác…

Kết luận đối với nội dung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án trong tháng 3/2023,  đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với các giải pháp tháo gỡ do Sở Tài nguyên Môi trường đề xuất; đề nghị thành phố Lạng Sơn rà soát lại hồ sơ đối với một số trường hợp vướng mắc để báo cáo, xem xét hướng giải quyết.

Về tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các huyện, thành phố cần tập trung quyết liệt hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Trong đó, riêng dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 4B, trong tháng 6/2023, huyện Cao Lộc và Lộc Bình phải cơ bản bàn giao xong mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công.

Đối với các dự án trọng điểm khác, các huyện, thành phố, các sở, ngành tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc, tăng cường phối hợp đôn đốc các chủ đầu tư, nhà đầu tư bố trí đủ kinh phí để chi trả các phương án đã phê duyệt. Cùng đó, UBND các huyện khẩn trương hoàn thành thủ tục hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.

Liên quan đến trách nhiệm trong việc chậm thực hiện giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Lộc Bình kiểm điểm về tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn từ đầu năm 2023 đến hết tháng 3/2023 và có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

TRANG NINH