Thứ hai,  04/12/2023

Lạng Sơn xếp thứ 13/63 tỉnh, thành trên cả nước về chỉ số PAPI năm 2022


Bảng tổng hợp kết quả PAPI năm 2022 của các tỉnh, thành trên toàn quốc 

– Theo thông tin từ lãnh đạo Sở Nội vụ, ngày 12/4, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng (CECODES) tổ chức công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 2022. Kết quả, với 43,847 điểm, tỉnh Lạng Sơn xếp thứ 13/63 tỉnh, thành phố trên cả nước, tụt 9 bậc so với năm 2021.

Trong đó, với 8 chỉ số nội dung được công bố, tỉnh Lạng Sơn có nhiều chỉ số giảm so với năm 2021, chính điều này ảnh hưởng đến kết quả về chỉ số PAPI năm 2022 của tỉnh. Tuy vậy, vẫn có một số chỉ số tăng so với năm 2021 như chỉ số kiểm soát tham nhũng trong khu vực công năm 2022 đạt 6,747 điểm, tăng 0,257 điểm so với năm 2021; chỉ số công khai, minh bạch trong việc ra quyết định với người dân ở địa phương đạt 5,338 điểm, tăng 0,058 điểm so với năm 2021;…


Đại điện Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) công bố kết quả chỉ số PAPI năm 2022 tại lễ công bố 

Chỉ số PAPI là công cụ phản ánh tiếng nói người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp.

Mục tiêu của chỉ số PAPI nhằm góp phần cải thiện chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các tổ chức công, đảm bảo quyền căn bản của con người, nhất là quyền được bày tỏ chính kiến, tiếp cận thông tin và sử dụng dịch vụ công căn bản có chất lượng.


Các đại biểu tham dự lễ công bố chỉ số PAPI năm 2022 

Được biết, năm 2022, có 16.117 người dân trên cả nước đã tham gia khảo sát PAPI, chia sẻ đánh giá về hiệu quả hoạt động của bộ máy công quyền.

TRÍ DŨNG