Thứ ba,  03/10/2023

Đình Lập quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công

– Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ngành trên địa bàn huyện Đình Lập trong triển khai các công trình dự án đầu tư công, đến hết quý I/2023 kết quả giải ngân vốn đầu tư công của Đình Lập đạt cao nhất trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và cấp huyện với tỷ lệ giải ngân đạt 43% kế hoạch.

Công trình giải phóng mặt bằng (GPMB), san lấp mặt bằng khu trung tâm văn hoá thể thao và dân cư huyện Đình Lập là dự án trọng điểm chuyển tiếp năm 2023 của huyện Đình Lập. Dự án được khởi công năm 2022 với tổng mức đầu tư hơn 45 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất là 7,21 ha, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đình Lập. Năm 2023, công trình được ghi kế hoạch vốn hơn 5,1 tỷ đồng để thực hiện xây lắp hạ tầng kỹ thuật và GPMB.

Nhà thầu đẩy nhanh thi công hạ tầng công trình giải phóng, san lấp mặt bằng khu trung tâm văn hoá thể thao và dân cư huyện Đình Lập

Để thúc đẩy dự án, UBND huyện Đình Lập đã tập trung cao độ cho công tác GPMB dự án. Đến nay, toàn dự án đã GPMB được 7/7,21 ha, tương đương 97,08%, đã chi trả gần 18 tỷ đồng cho người bị ảnh hưởng. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chỉ huy trưởng công trường (nhà thầu Công ty TNHH Long Đại Thắng Quảng Ninh) cho biết: Hiện hạng mục san lấp đơn vị đã thi công xong và đang thực hiện các hạng mục công trình kỹ thuật như đường giao thông, vỉa hè, hệ thống cấp thoát nước. Đơn vị đang phấn đấu đến 31/7/2023 sẽ thi công hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án.

Được biết trong quý I/2023, nhà thầu thi công đã triển khai xây lắp các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ước đạt hơn 2 tỷ đồng; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện thực hiện chi trả đền bù được 400 triệu đồng cho 5 trường hợp. Khối lượng giải ngân xây lắp và GPMB trong quý I/2023 đạt 1,9 tỷ đồng, tương đương 37,2% kế hoạch vốn giao.

Ngoài công trình này, hàng loạt các công trình chuyển tiếp khác thuộc lĩnh vực hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, trường học cũng đã được huyện tập trung chỉ đạo đôn đốc đẩy nhanh tiến độ ngay từ đầu năm. Đáng chú ý, trong quý I/2023, đã có 15 công trình hạ tầng thiết yếu tại các xã Lâm Ca, Cường Lợi, Bính Xá, Đồng Thắng, Châu Sơn hoàn thành, đưa vào khai thác phát huy hiệu quả.

Đối với 13 công trình khởi công mới, trong quý I/2023, huyện đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu và tổ chức triển khai thi công được 9/13 công trình, 4 công trình còn lại đang thực hiện các bước hoàn thiện báo cáo kinh tế kỹ thuật trình phê duyệt, dự kiến tổ chức thi công đầu tháng 5/2023.

Ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch UBND huyện Đình Lập cho biết: Để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án khởi công mới luôn được huyện chủ động chuẩn bị trước một bước từ công tác khảo sát thiết kế, lập dự án đến khâu thẩm định phê duyệt, lựa chọn nhà thầu. Đối với các dự án chuyển tiếp, huyện tập trung kiểm tra đôn đốc và yêu cầu các nhà thầu lập kế hoạch chi tiết từng hạng mục để theo dõi.

Quan điểm của huyện đối với công tác giải ngân là khối lượng thực hiện đến đâu thì làm thủ tục nghiệm thu thanh toán đến đó. Cùng đó, để thúc đẩy tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công, UBND huyện chỉ đạo quyết liệt Trung tâm Phát triển quỹ đất và các xã làm tốt công tác GPMB. Chính vì vậy, các công trình đầu tư công trên địa bàn huyện hầu như không vướng về mặt bằng để thi công các công trình hạ tầng thiết yếu tại cơ sở.

Trong năm 2023, huyện Đình Lập được giao tổng kế hoạch vốn đầu tư công hơn 76,5 tỷ đồng gồm: vốn theo Nghị quyết 16 của HĐND tỉnh hơn 10 tỷ đồng; vốn sử dụng đất 4,5 tỷ đồng; vốn chương trình mục tiêu quốc gia 58,9 tỷ đồng; vốn ngân sách trung ương 3 tỷ đồng. Từ nguồn vốn được giao, huyện Đình Lập đã phân bổ cho 70 công trình, trong đó, phân bổ cho 13 công trình khởi công mới; 9 công trình quyết toán vốn và 48 công trình chuyển tiếp và chuẩn bị đầu tư.  Tính đến hết quý I/2023, toàn huyện đã giải ngân vốn đầu tư công được 33,25/76,5 tỷ đồng, tương đương 43% kế hoạch vốn giao và là huyện đứng đầu toàn tỉnh về kết quả giải ngân vốn đầu tư công trong quý I/2023.

Việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2023 sẽ là tiền đề quan trọng để huyện thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, củng cố hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu cho khu vực nông thôn. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn huyện.

CÔNG QUÂN