Thứ sáu,  23/02/2024

Gần 4.200 xe chở hàng hóa xuất nhập khẩu thông quan qua các cửa khẩu trong 5 ngày nghỉ lễ


Xe chở hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh

– Theo thống kê của Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn, trong 5 ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 (từ 29/4 đến trưa ngày 3/5) đã có gần 4.200 xe chở hàng hóa xuất nhập khẩu thông quan qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Trong đó, có 2.195 xe chở hàng xuất khẩu và hơn 2.000 xe nhập khẩu.

Đặc biệt, số xe chở hoa quả tươi xuất khẩu thông quan các cửa khẩu của tỉnh (chủ yếu qua Cửa khẩu Tân Thanh và Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị) trong 5 ngày nghỉ lễ (tính đến trưa 3/5) là hơn 1.900 xe.

Mặc dù là dịp nghỉ lễ nhưng cơ quan quản lý nhà nước và các lực lượng tại cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện làm thủ tục thông quan hàng cho các doanh nghiệp trong các ngày nghỉ lễ theo đúng quy định.

Qua đó, số lượng xe thông quan trong ngày không giảm so với thời điểm trước dịp nghỉ lễ. Cụ thể, thông quan qua Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị trung bình được khoảng 700 xe/ngày; Cửa khẩu Tân Thanh khoảng 300 xe/ngày; Cửa khẩu Chi Ma là 55 xe/ngày.

Được biết, số lượng xe tồn tại các bãi xe trong khu vực cửa khẩu của tỉnh trong các ngày nghỉ lễ đã giảm mạnh, tính đến tối  2/5, chỉ còn 502 xe tồn qua ngày tại cửa khẩu (giảm hơn 300 xe so với ngày 29/4).  Để tiếp tục tạo điều kiện thuận cho các xe thông quan qua cửa khẩu nhanh nhất, các lực lượng tại cửa khẩu đã và đang tổ chức triển khai các biện pháp hợp lý nhằm thúc đẩy hoạt động thông quan hàng hóa.

TRÍ DŨNG