Thứ sáu,  08/12/2023

Xăng, dầu đồng loạt giảm giá


Người dân mua xăng tại cửa hàng xăng dầu số 77 đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng thành phố Lạng Sơn

– Từ 15 giờ ngày 4/5, liên Bộ Công Thương – Tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng, dầu. Theo đó, cơ quan điều hành điều chỉnh giảm 1.310 đồng/lít xăng RON95; giảm 1.250 đồng/lít xăng E5. Cùng với đó, giá dầu cũng được điều chỉnh giảm trong đợt điều hành này, cụ thể, giá dầu diesel giảm 1.140 đồng/lít; giá dầu hỏa giảm 960 đồng/lít.

Sau điều chỉnh giá xăng, dầu được bán tại thị trường Lạng Sơn là: xăng E5 RON 92-II là 21.850 đồng/lít; xăng RON 95 -V là 23.680 đồng/lít; xăng RON 95 – III là 22.760 đồng/lít. Dầu DO 0,001S-V là 20.070 đồng/lít; dầu DO 0,05S-II là 18.618 đồng/lít; dầu hỏa 2-K là 18.890 đồng/lít…

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương – Tài chính không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Đồng thời trích lập Quỹ bình ổn giá 500 đồng/lít với các loại xăng E5 và RON95, trích lập 300 đồng/lít với các mặt hàng dầu.

VĂN PHÚC