Thứ tư,  07/06/2023

Xã Bắc Quỳnh đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao


Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao cho đại diện xã Bắc Quỳnh

– Ngày 19/5, xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn tổ chức lễ đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2022.

Năm 2020, xã Bắc Quỳnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Bắc Sơn và Quỳnh Sơn. Xã có 9 thôn, 976 hộ dân và 4 dân tộc cùng sinh sống gồm Tày, Nùng, Kinh, Dao, trong đó, dân tộc Tày chiếm 98%. Đời sống của người dân trên địa bàn xã chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp. Ngày 26/3/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 705/QĐ-UBND về việc thừa nhận xã Bắc Quỳnh đạt chuẩn NTM năm 2016 (do trước đó 2 xã Bắc Sơn và Quỳnh Sơn đã được công nhận đạt chuẩn NTM).

Năm 2022, xã Bắc Quỳnh là 1 trong 5 xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao. Để triển khai thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao, UBND huyện Bắc Sơn đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp chặt chẽ với xã Bắc Quỳnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để huy động sự chung tay, góp sức của người dân; cân đối, lồng ghép nguồn lực hỗ trợ xã thực hiện các tiêu chí.

Cụ thể: tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn xã là 14,65 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ 12 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp 2,65 tỷ đồng, hiến 1.711 m2 đất và huy động 600 công lao động… Từ nguồn lực đó, các cơ quan liên quan cùng người dân các thôn trên địa bàn đã triển khai xây dựng, sửa chữa, nâng cấp 9 nhà văn hóa thôn, lắp đặt trang thiết bị tại khu vui chơi trong khuôn viên nhà văn hóa; nâng cấp 6,3 km đường điện chiếu sáng; bê tông 6 tuyến đường giao thông nông thôn với chiều dài 3,5 km; nâng cấp, cải tạo một số hạng mục công trình trường học…

Bên cạnh đó, công tác giữ gìn môi trường được quan tâm triển khai thực hiện; các mô hình sản xuất hiệu quả như trồng lúa nếp cái hoa vàng, ngô lai, cây ăn quả, chăn nuôi dê, lợn rừng, gia cầm đem lại hiệu quả kinh tế cao và từng bước được nhân rộng; năm 2022, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã được 47,53 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ nghèo đa chiều 7,75%; an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững.

Từ kết quả đạt được, năm 2022, xã Bắc Quỳnh đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Diện mạo nông thôn nơi đây không ngừng đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên.


Lãnh đạo UBND huyện Bắc Sơn tặng Giấy khen cho đại diện các tập thể, cá nhân trên địa bàn xã Bắc Quỳnh

Thời gian tới, xã Bắc Quỳnh tiếp tục huy động nguồn lực và sự chung sức của người dân để duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM nâng cao đã đạt, từng bước xây dựng các chỉ tiêu, tiêu chí xã NTM kiểu mẫu.

Nhân dịp này, lãnh đạo UBND huyện Bắc Sơn, xã Bắc Quỳnh đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong xây dựng NTM nâng cao.

TÂN AN