Thứ tư,  07/06/2023

Kiểm tra xây dựng nông thôn mới tại Lộc Bình


Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi kiểm tra

– Ngày 24/5, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (được UBND tỉnh phân công hỗ trợ, giúp đỡ các xã trên địa bàn huyện Lộc Bình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới) kiểm tra tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) và tổ chức giúp đỡ các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao năm 2023 trên địa bàn huyện Lộc Bình.

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, qua 5 tháng đầu năm 2023, công tác xây dựng NTM trên địa bàn huyện Lộc Bình đã được quan tâm chỉ đạo sát sao.

Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chủ động ban hành văn bản chỉ đạo, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện chương trình. Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, UBND huyện đã lồng ghép, cân đối nguồn lực để hỗ trợ các xã thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM, trong đó trọng tâm phấn đấu đưa xã Tĩnh Bắc đạt chuẩn NTM và xã Khánh Xuân đạt chuẩn NTM nâng cao. Đến nay trên địa bàn huyện có 8/19 xã đạt chuẩn NTM; bình quân mỗi xã đạt 12,05 tiêu chí.


Lãnh đạo UBND huyện Lộc Bình phát biểu tại buổi kiểm tra

Đối với xã Tĩnh Bắc, đến nay, xã đạt 10/19 tiêu chí. Từ đầu năm 2023 đến nay, bên cạnh nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, UBND xã phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh  tuyên truyền, vận động, huy động sự chung sức của người dân tham gia thực hiện các tiêu chí (người dân đóng góp 59 triệu đồng, 176 m3 cát sỏi, 258 công lao động).

Đối với xã Khánh Xuân, đến nay xã đạt 8/19 tiêu chí. Hiện nay một số công trình hạ tầng trên địa bàn xã đang được tập trung triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, người dân trên địa bàn xã cũng tích cực đóng góp công sức để chung sức thực hiện tiêu chí giao thông, thủy lợi, môi trường…

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện các cơ quan, đơn vị đã thảo luận, đánh giá những kết quả mà huyện Lộc Bình và 2 xã điểm Tĩnh Bắc, Khánh Xuân đã đạt được trong xây dựng NTM từ đầu năm 2023 đến nay.

Đồng thời phân tích, làm rõ những khó khăn, vướng mắc mà huyện Lộc Bình cũng như các xã gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn như: việc thực hiện tiêu chí về hạ tầng; thu nhập; phát triển sản xuất; môi trường; xây dựng sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) tại xã NTM nâng cao; tham gia bảo hiểm y tế….Từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể để hỗ trợ, giúp đỡ huyện, xã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM đề ra.

TÂN AN