Thứ tư,  28/09/2022

Thành phố Hồ Chí Minh tập trung thực hiện năm nhóm giải pháp để hoàn thành kế hoạch kinh tế – xã hội năm 2010

Ngày 29-6, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 22, phiên mở rộng để đánh giá tình hình kinh tế, xã hội của thành phố sáu tháng đầu năm, thảo luận và bàn biện pháp hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của năm 2010. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy cùng đồng chí Huỳnh Thị Nhân, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy điều hành hội nghị.Báo cáo trình tại hội nghị nêu rõ, sáu tháng đầu năm, kinh tế thành phố tiếp tục phục hồi và tăng trưởng cao trên hầu hết các lĩnh vực. GDP trên địa bàn ước tăng 11% so với cùng kỳ, trong đó khu vực dịch vụ tăng 10,8%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,3%, khu vực nông nghiệp tăng 7,5%. Đặc biệt, trong lĩnh vực dịch vụ đã có sự tăng trưởng cao. Thành phố đã triển khai thực hiện tốt chương trình bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn trong cả năm, đáp ứng đủ và kịp thời nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, phát triển...

Ngày 29-6, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 22, phiên mở rộng để đánh giá tình hình kinh tế, xã hội của thành phố sáu tháng đầu năm, thảo luận và bàn biện pháp hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của năm 2010. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy cùng đồng chí Huỳnh Thị Nhân, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy điều hành hội nghị.

Báo cáo trình tại hội nghị nêu rõ, sáu tháng đầu năm, kinh tế thành phố tiếp tục phục hồi và tăng trưởng cao trên hầu hết các lĩnh vực. GDP trên địa bàn ước tăng 11% so với cùng kỳ, trong đó khu vực dịch vụ tăng 10,8%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,3%, khu vực nông nghiệp tăng 7,5%. Đặc biệt, trong lĩnh vực dịch vụ đã có sự tăng trưởng cao. Thành phố đã triển khai thực hiện tốt chương trình bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn trong cả năm, đáp ứng đủ và kịp thời nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, phát triển hệ thống hạ tầng thương mại. Tiếp tục thực hiện Chương trình kích cầu thông qua đầu tư. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố sáu tháng đầu năm tăng 16%, thành phố cũng cấp giấy phép đầu tư cho 159 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư 831,35 triệu USD và 40 dự án tăng vốn với số vốn điều chỉnh tăng là 85,271 triệu USD.

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hải nhấn mạnh: Qua thực tiễn phát triển sinh động cho thấy một số chủ trương của thành phố đã cho kết quả và phát huy tác dụng. Lĩnh vực công nghiệp sáu tháng đầu năm 2010 đã có sự tăng trưởng cao. Chủ trương kích cầu thông qua đầu tư và di dời các cơ sở ô nhiễm trong nội thành ra vùng quy hoạch đã phát huy hiệu quả. Chủ trương bình ổn giá đã thành một chính sách thường xuyên, góp phần ổn định giá cả và bảo đảm an sinh xã hội. Thành phố đã quan tâm phát triển mạng lưới bán lẻ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển hệ thống siêu thị, giảm bớt chợ trong khu dân cư, lề đường. Đồng chí lưu ý: Dù kinh tế của thành phố đã hồi phục, nhưng các ngành, các cấp vẫn phải thường xuyên quan tâm giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội. Tiềm lực kinh tế của thành phố rất lớn, cần phải tập trung khai thác để tạo ra sức bật mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt là nguồn lực trong dân. Trong 22 chỉ tiêu kinh tế – xã hội của thành phố, phải tiếp tục rà soát, có chỉ tiêu đạt, vượt nhưng không được chủ quan. Quan tâm những chỉ tiêu sáu tháng đầu năm đạt dưới 50% để có những giải pháp cụ thể, tập trung để hoàn thành.

Chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thí điểm đại hội bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư ở 69 tổ chức cơ sở đảng. Tiếp tục tổ chức tốt đại hội ở 68 tổ chức đảng trên cơ sở.

Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng cần tháo gỡ vướng mắc, đề ra chính sách linh hoạt để giảm lãi suất, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, phát triển sản xuất. Vấn đề giá cả rất nhạy cảm, liên quan đến đời sống, an sinh xã hội và niềm tin của người dân nên phải kiểm soát chặt chẽ. Chương trình xóa đói, giảm nghèo và các chương trình xã hội khác cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa. Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, thành phố đã chi hơn 17 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách nhưng quan trọng là làm sao bố trí vốn hợp lý và điều hành ngân sách thật tốt để phát huy hiệu quả vốn đầu tư, tránh lãng phí…
Theo Nhandan