Thứ sáu,  08/12/2023

Bắc Sơn: Đồng bộ giải pháp phát triển hợp tác xã

– Những năm gần đây, sự chủ động, nỗ lực của các hợp tác xã (HTX) và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước đã giúp lĩnh vực kinh tế tập thể mà nòng cốt là các HTX trên địa bàn huyện Bắc Sơn có những bước phát triển tích cực.

Để phát triển mới các HTX, những năm gần đây, UBND huyện Bắc Sơn đã phối hợp với cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn về Luật HTX, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với HTX cho người dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện…

  Phát triển số lượng

Bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền, một điểm khác biệt trong phát triển mới HTX ở huyện Bắc Sơn so với các huyện, thành phố khác trên địa bàn tỉnh là chính các HTX đang hoạt động hiệu quả trực tiếp tuyên truyền đến các sáng lập viên trên địa bàn huyện.

Chăm sóc cá lồng tại HTX thủy sản Lê Hồng Phong, huyện Bắc Sơn

Ông Dương Hữu Chức, Giám đốc HTX thủy sản Lê Hồng Phong, huyện Bắc Sơn (đơn vị tiên phong trong việc tuyên truyền, phát triển HTX trên địa bàn huyện Bắc Sơn) cho biết: Với mục tiêu vì sự phát triển kinh tế hợp tác chung trên địa bàn tỉnh, từ năm 2020 đến nay, tôi đã phối hợp với các đơn vị liên quan trực tiếp đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để tổ chức tuyên truyền, vận động thành lập mới HTX. Khi tôi tuyên truyền, vận động thành lập mới các HTX, các sáng lập viên có cái nhìn đầy đủ, thực tế về mô hình HTX, từ đó tạo tiền đề để các sáng lập viên nghiên cứu, tìm hiểu và từng bước thành lập các HTX. Từ năm 2020 đến nay, tôi đã vận động thành lập mới được 9 HTX và dự kiến năm 2023 sẽ thành lập thêm 1 HTX.

Với sự quan tâm của các cơ quan liên quan, sự phối hợp chặt chẽ của các HTX trên địa bàn, việc phát triển HTX trên địa bàn huyện Bắc Sơn đã đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, trên địa bàn huyện có 64 HTX đăng ký hoạt động, tăng 19 HTX so với năm 2020, trong đó có 57 HTX đang hoạt động và là huyện có nhiều HTX đang hoạt động nhất trên địa bàn tỉnh.

  Nâng cao chất lượng

Không chỉ phát triển mạnh về số lượng, những năm gần đây, UBND huyện Bắc Sơn chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai các giáp pháp để tháo gỡ khó khăn, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX trên địa bàn.

Ông Dương Hữu Phong, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bắc Sơn cho biết: Để hỗ trợ các HTX trên địa bàn, bên cạnh phối hợp lồng ghép tuyên truyền, tập huấn cho các HTX, hằng năm, phòng chuyên môn tham mưu UBND huyện lồng ghép, cân đối nguồn lực để hỗ trợ các HTX, đồng thời hỗ trợ các HTX tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội. Bên cạnh đó hỗ trợ các HTX tiếp cận các chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư phát triển hợp tác, liên kết sản xuất; thành lập tổ tư vấn và thẩm định thực hiện chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để hỗ trợ các HTX nắm bắt thông tin cũng như hướng dẫn thủ tục để HTX tiếp cận các chính sách hỗ trợ nhanh chóng, thuận tiện…

Ông Phùng Văn Quyển, Giám đốc HTX Thủy sản Lân Vục, xã Đồng Ý cho biết: HTX được thành lập từ năm 2014 với ngành nghề chính là nuôi trồng thủy sản. Trong quá trình hoạt động, bên cạnh sự chủ động, nỗ lực của mình, từ năm 2020 đến nay, HTX đã được các cấp, ngành quan tâm hỗ trợ xây dựng hệ thống đường giao thông vào khu chăn nuôi, lắp đặt đường điện chiếu sáng và hỗ trợ trí thức trẻ về làm việc. Qua đó, giúp HTX ổn định sản xuất, từng bước vươn lên phát triển. Những năm gần đây, bình quân mỗi năm HTX thu hoạch 7 tấn cá các loại, trừ chi phí HTX thu lãi trên 300 triệu đồng/năm.

Cùng với HTX thủy sản Lân Vục, từ năm 2020 đến nay, nhiều HTX khác trên địa bàn huyện Bắc Sơn đã được hỗ trợ để vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển. Cụ thể, trên địa bàn huyện có 1 HTX được hỗ trợ 150 triệu đồng ứng dụng khoa học công nghệ nuôi cá lồng; 12 HTX thành lập mới được hỗ trợ kinh phí với số tiền 240 triệu đồng; 3 HTX được hỗ trợ phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường với kinh phí 220 triệu đồng; 3 HTX được hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm với số tiền 2,5 tỷ đồng…

Bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, nhiều HTX trên địa bàn huyện Bắc Sơn cũng đã chủ động phát huy nội lực, đổi mới tổ chức sản xuất, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh phù hợp, tăng cường liên kết trong các khâu sản xuất, tiêu thụ sản phẩm… Qua đó, giúp các HTX từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động. Đến nay, trên địa bàn huyện Bắc Sơn có 25 HTX hoạt động hiệu quả, chiếm 44% số HTX đang hoạt động (tỷ lệ bình quân của tỉnh 29,5%); doanh thu của HTX bình quân đạt 2 tỷ đồng/năm (bình quân chung của tỉnh 1,2 tỷ đồng); thu nhập bình quân người lao động trong HTX từ 4-5 triệu đồng/người/tháng, tăng 1,8 triệu đồng so với năm 2020.

Ông Nguyễn Hữu Hải, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết: Những năm gần đây, mặc dù bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, song các HTX trên địa bàn huyện Bắc Sơn đã không ngừng nỗ lực vượt khó vươn lên, qua đó từng bước khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động. Từ đó, Bắc Sơn tiếp tục trở thành một trong những huyện, thành phố đi đầu trong phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh.

TÂN AN