Thứ tư,  06/12/2023

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh phân bón

LSO-Trong thời gian vừa qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, lực lượng Quản lý thị trường đã phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh mặt hàng phân bón trên địa bàn toàn tỉnh.Tính đến hết tháng 6/2010, đã kiểm tra trên 50 điểm kinh doanh phân bón. Qua kiểm tra cho thấy hầu hết các hộ kinh doanh đã chấp hành tốt các quy định trong kinh doanh; các loại phân bón đều có nguồn gốc, đảm bảo chất lượng, định lượng; đã thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ kinh doanh vi phạm về nhãn hàng hoá như không có nhãn phụ, nhãn mờ, cá biệt còn có hộ không có đăng ký kinh doanh. Cho đến nay đã phát hiện 9 điểm kinh doanh vi phạm, phạt vi phạm hành chính trên 18 triệu đồng. Trong thời gian tới, công tác quản lý việc sản xuất, kinh doanh một số dịch vụ nông nghiệp sẽ tiếp tục được tăng...

LSO-Trong thời gian vừa qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, lực lượng Quản lý thị trường đã phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh mặt hàng phân bón trên địa bàn toàn tỉnh.
Tính đến hết tháng 6/2010, đã kiểm tra trên 50 điểm kinh doanh phân bón. Qua kiểm tra cho thấy hầu hết các hộ kinh doanh đã chấp hành tốt các quy định trong kinh doanh; các loại phân bón đều có nguồn gốc, đảm bảo chất lượng, định lượng; đã thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ kinh doanh vi phạm về nhãn hàng hoá như không có nhãn phụ, nhãn mờ, cá biệt còn có hộ không có đăng ký kinh doanh. Cho đến nay đã phát hiện 9 điểm kinh doanh vi phạm, phạt vi phạm hành chính trên 18 triệu đồng. Trong thời gian tới, công tác quản lý việc sản xuất, kinh doanh một số dịch vụ nông nghiệp sẽ tiếp tục được tăng cường.

Lê Minh