Chủ nhật,  24/09/2023

Kim ngạch xuất khẩu của Bà Rịa – Vũng Tàu tăng 38%

Tháng 6-2010, kim ngạch xuất khẩu (trừ dầu khí) của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt 112,98 triệu USD, tăng 6,43% so tháng trước.Trong đó, doanh nghiệp trong nước đạt 25,68 triệu USD, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 87,3 triệu USD. Có 10/15 nhóm, mặt hàng tăng trưởng cao so cùng kỳ năm 2009 cả về kim ngạch và sản lượng là: hải sản, tháp gió, vải giả da, sản phẩm giả da, da thuộc, thép, hạt điều, túi xách, sản phẩm cơ khí, gạch men và gốm các loại... Như vậy, tính chung cả sáu tháng đầu năm 2010, kim ngạch xuất khẩu (trừ dầu khí) của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt hơn 505 triệu USD, tăng 38% so cùng...

Tháng 6-2010, kim ngạch xuất khẩu (trừ dầu khí) của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đạt 112,98 triệu USD, tăng 6,43% so tháng trước.

Trong đó, doanh nghiệp trong nước đạt 25,68 triệu USD, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 87,3 triệu USD. Có 10/15 nhóm, mặt hàng tăng trưởng cao so cùng kỳ năm 2009 cả về kim ngạch và sản lượng là: hải sản, tháp gió, vải giả da, sản phẩm giả da, da thuộc, thép, hạt điều, túi xách, sản phẩm cơ khí, gạch men và gốm các loại… Như vậy, tính chung cả sáu tháng đầu năm 2010, kim ngạch xuất khẩu (trừ dầu khí) của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đạt hơn 505 triệu USD, tăng 38% so cùng kỳ.
Theo Nhandan