Thứ bảy,  01/10/2022

Văn Quan: 140 tấn phân bón phục vụ cho sản xuất vụ mùa

LSO-Nhằm cung ứng kịp thời phân bón cho nông dân sản xuất vụ mùa, Trạm vật tư nông nghiệp huyện Văn Quan đã chuẩn bị 140 tấn phân bón để cung ứng cho bà con gồm các loại: phân đạm, lân, kali … Do hiện nay trên thị trường xuất hiện phân bón giả, để tránh không mua phải phân bón giả, bà con nên đến các Trạm vật tư nông nghiệp huyện, hay đại lý được ủy quyền có đầy đủ giấy phép kinh doanh để được mua đúng phân bón có nguồn gốc, có niêm yết giá và đảm bảo đủ chất lượng, định...

LSO-Nhằm cung ứng kịp thời phân bón cho nông dân sản xuất vụ mùa, Trạm vật tư nông nghiệp huyện Văn Quan đã chuẩn bị 140 tấn phân bón để cung ứng cho bà con gồm các loại: phân đạm, lân, kali …
Do hiện nay trên thị trường xuất hiện phân bón giả, để tránh không mua phải phân bón giả, bà con nên đến các Trạm vật tư nông nghiệp huyện, hay đại lý được ủy quyền có đầy đủ giấy phép kinh doanh để được mua đúng phân bón có nguồn gốc, có niêm yết giá và đảm bảo đủ chất lượng, định lượng.

Khánh Ly