Thứ năm,  01/06/2023

Hữu Lũng: Đẩy nhanh tiến độ thu xuân làm mùa

LSO-Hiện nay một số địa phương trên địa bàn huyện Hữu Lũng như Thiện Kỵ, Tân Lập, Đồng Tiến, Vân Nham, Minh Tiến…vụ xuân hè đã bước vào giai đoạn thu hoạch rộ.Nông dân Hữu Lũng thu hoạch lúa xuânTheo ước tính của phòng NN&PTNT huyện, đến thời điểm này toàn huyện đã thu hoạch được khoảng 30% tổng diện tích gieo trồng vụ xuân hè. Với điều kiện thời tiết khá thuận, năng suất của các loại cây trồng trong vụ này dự ước sẽ tăng khá so với cùng kỳ. Cùng với thu xuân, hiện nhân dân địa phương đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ mùa. Đến nay, mạ mùa đã cơ bản gieo xong, đủ cấy trên 5.500 ha lúa mùa theo kế hoạch. Công tác cung ứng vật tư nông nghiệp, thủy lợi…đã được huyện chỉ đạo đẩy mạnh để phục vụ sản...

LSO-Hiện nay một số địa phương trên địa bàn huyện Hữu Lũng như Thiện Kỵ, Tân Lập, Đồng Tiến, Vân Nham, Minh Tiến…vụ xuân hè đã bước vào giai đoạn thu hoạch rộ.
Nông dân Hữu Lũng thu hoạch lúa xuân
Theo ước tính của phòng NN&PTNT huyện, đến thời điểm này toàn huyện đã thu hoạch được khoảng 30% tổng diện tích gieo trồng vụ xuân hè. Với điều kiện thời tiết khá thuận, năng suất của các loại cây trồng trong vụ này dự ước sẽ tăng khá so với cùng kỳ. Cùng với thu xuân, hiện nhân dân địa phương đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ mùa. Đến nay, mạ mùa đã cơ bản gieo xong, đủ cấy trên 5.500 ha lúa mùa theo kế hoạch. Công tác cung ứng vật tư nông nghiệp, thủy lợi…đã được huyện chỉ đạo đẩy mạnh để phục vụ sản xuất.

Lê Minh