Thứ sáu,  07/10/2022

114 mặt hàng xuất nhập khẩu được kiểm dịch

LSO-Trong 6 tháng qua, Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII, (trực thuộc Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), đã kiểm tra được 114 mặt hàng xuất nhập khẩu, với 22.183 lô hàng, có tổng khối lượng hơn 659 nghìn tấn, đạt 106,88% kế hoạch. Cán bộ Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII, kiểm tra, phân tích, giám định sinh vật gây hại trên nông sản, thực phẩm, trái cây xuất nhập khẩu.Những mặt hàng xuất nhập khẩu được kiểm dịch thực vật chủ yếu là hàng hoá nông sản, thực phẩm, các loại quả... Cụ thể là hàng nhập khẩu bao gồm: đào quả tươi, cây cảnh, măng tre ngâm nước muối, tỏi củ khô... Công tác kiểm dịch thực vật đã được Chi cục thực hiện tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về kiểm dịch thực vật của cả Việt Nam và Trung Quốc, không để lọt dịch hại vào trong nước; đồng thời tạo mọi điều kiện thông thoáng cho các hoạt động xuất nhập...

LSO-Trong 6 tháng qua, Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII, (trực thuộc Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), đã kiểm tra được 114 mặt hàng xuất nhập khẩu, với 22.183 lô hàng, có tổng khối lượng hơn 659 nghìn tấn, đạt 106,88% kế hoạch.
Cán bộ Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII, kiểm tra, phân tích, giám định sinh vật gây hại trên nông sản, thực phẩm, trái cây xuất nhập khẩu.
Những mặt hàng xuất nhập khẩu được kiểm dịch thực vật chủ yếu là hàng hoá nông sản, thực phẩm, các loại quả… Cụ thể là hàng nhập khẩu bao gồm: đào quả tươi, cây cảnh, măng tre ngâm nước muối, tỏi củ khô… Công tác kiểm dịch thực vật đã được Chi cục thực hiện tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về kiểm dịch thực vật của cả Việt Nam và Trung Quốc, không để lọt dịch hại vào trong nước; đồng thời tạo mọi điều kiện thông thoáng cho các hoạt động xuất nhập khẩu.

Thúy Đội