Thứ bảy,  03/06/2023

Hữu Lũng: Trồng rừng đạt trên 55% kế hoạch

LSO-Tính đến thời điểm này, các địa phương trên địa bàn huyện Hữu Lũng đã trồng mới được 829 ha rừng, đạt 55,27% kế hoạch năm. Trong đó trồng cây phân tán được 324 ha, gồm: Trồng cây đầu xuân 16 ha; cây phân tán do phòng NN&PTNT chỉ đạo thực hiện được 288 ha; nhân dân tự mua giống trồng được trên 20 ha. Rừng tập trung trồng được 505 ha, trong đó Công ty TNHH một thành viên Đông Bắc trồng được 65 ha và 440 ha rừng phòng hộ, hỗ trợ sản xuất của dự án 661. Hiện nay đang là giai đoạn trồng rừng chính vụ, dự kiến số diện tích rừng trồng mới của toàn huyện sẽ tiếp tục tăng nhanh....

LSO-Tính đến thời điểm này, các địa phương trên địa bàn huyện Hữu Lũng đã trồng mới được 829 ha rừng, đạt 55,27% kế hoạch năm.
Trong đó trồng cây phân tán được 324 ha, gồm: Trồng cây đầu xuân 16 ha; cây phân tán do phòng NN&PTNT chỉ đạo thực hiện được 288 ha; nhân dân tự mua giống trồng được trên 20 ha. Rừng tập trung trồng được 505 ha, trong đó Công ty TNHH một thành viên Đông Bắc trồng được 65 ha và 440 ha rừng phòng hộ, hỗ trợ sản xuất của dự án 661. Hiện nay đang là giai đoạn trồng rừng chính vụ, dự kiến số diện tích rừng trồng mới của toàn huyện sẽ tiếp tục tăng nhanh.

Lê Minh