Thứ sáu,  02/06/2023

Hướng tới phát triển thương hiệu vững chắc

Sáng 6-7, tại Hà Nội, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III (giai đoạn 2010 - 2015). Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến dự và trao Huân chương Lao động hạng ba cho những điển hình trong phong trào thi đua giai đoạn 2005-2010 của Vinataba.Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2005 - 2010 do Tổng Giám đốc Vinataba Trần Sơn Châu đã điểm lại những thành tích của đội ngũ cán bộ, công nhân viên trong năm năm qua, góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm của tổng công ty.Giai đoạn 2010-2015, định hướng công tác thi đua khen thưởng của Vinataba được gắn với nhiệm vụ chính trị, quyết tâm trở thành tổng công ty mạnh trong lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng với các sản phẩm chính, và mở rộng phát triển mạnh sản xuất kinh doanh các mặt hàng bánh kẹo, đồ uống và các sản phẩm tiêu dùng khác; đồng thời là doanh nghiệp nòng cốt của Nhà nước phục vụ việc quản lý, kiểm soát trong lĩnh...

Sáng 6-7, tại Hà Nội, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III (giai đoạn 2010 – 2015). Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến dự và trao Huân chương Lao động hạng ba cho những điển hình trong phong trào thi đua giai đoạn 2005-2010 của Vinataba.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2005 – 2010 do Tổng Giám đốc Vinataba Trần Sơn Châu đã điểm lại những thành tích của đội ngũ cán bộ, công nhân viên trong năm năm qua, góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm của tổng công ty.

Giai đoạn 2010-2015, định hướng công tác thi đua khen thưởng của Vinataba được gắn với nhiệm vụ chính trị, quyết tâm trở thành tổng công ty mạnh trong lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng với các sản phẩm chính, và mở rộng phát triển mạnh sản xuất kinh doanh các mặt hàng bánh kẹo, đồ uống và các sản phẩm tiêu dùng khác; đồng thời là doanh nghiệp nòng cốt của Nhà nước phục vụ việc quản lý, kiểm soát trong lĩnh vực thuốc lá.
Theo Nhandan